Aktualności w Kompasie Inwestycji

Bankrut może od razu szukać mieszkania

Osoba, która ogłosi upadłość, dostanie zaliczkę na wynajęcie nowego lokum jeszcze przed sprzedażą starego. Tak wynika z senackich poprawek do przepisów o upadłości konsumenckiej. Zmiany w nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego popierają sejmowe komisje. Pomysł jest prosty: upadły konsument nie powinien zostać bez dachu nad głową, gdy syndyk sprzeda z reguły najcen...

Świadectwo kłopotu

Od nowego roku każdy dom i każde mieszkanie powinny mieć świadectwo energetyczne. Bez niego możemy mieć kłopoty z ich sprzedażą i kupnem. „Życie Warszawy” sprawdziło, jak na nowe przepisy zareaguje rynek nieruchomości. Dzięki świadectwu energetycznemu dowiemy się, jakie jest roczne zapotrzebowanie na energię w naszym domu czy mieszkaniu. Konieczność posiadania t...

Dom jednorodzinny stanie bliżej innej nieruchomości

Łatwiej będzie budować na wąskich działkach. Częściej jednak sąsiad będzie stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. To na razie propozycje. Zawiera je projekt nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prace legislacyjne nad tym projektem trwają od ...

Sejmowe komisje za odrzuceniem weta prezydenta w sprawie odrolnienia ziemi w miastach

Za odrzuceniem weta było 26 posłów, przeciw - 16. Za przyjęciem weta opowiedziało się tylko PiS. Projekt nowelizacji przygotowała sejmowa komisja "Przyjazne Państwo". W pierwotnej wersji zmian odrolnieniu miały podlegać tylko grunty rolne w klasach IV-VI. Ostatecznie Sejm uchwalił, że odrolnienie będzie dotyczyło wszystkich gruntów rolnych położonych na terenie miast. Do odr...

Preferencyjne zasady spłaty kredytu mają być przedłużone

Do 2013 r. osoba, która reguluje stary kredyt mieszkaniowy, będzie mogła skorzystać z umorzenia jego części. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Jej autorzy, posłowie PO, chcą wydłużenia o cztery lata, tj. do końca 2012 r., ważności przepisu zachęcaj...

Łatwiej uciec do miasta od kamienicznika

Osoby mieszkające w prywatnych kamienicach będą miały łatwiejszy dostęp do mieszkań komunalnych. O 30 proc. więcej niż inny warszawiak może zarabiać mieszkaniec kamienicy oddanej właścicielowi na mocy dekretu Bieruta, by móc ubiegać się o mieszkanie komunalne. Emerytom ten próg podwyższono o dodatkowe 30 proc. Projekt nowych zasad najmu jest opracowywany w ratuszu. Rada Wars...

Budowanie domów w Polsce będzie jeszcze trudniejsze?

Eksperci z Centrum imienia Adama Smitha krytykują rządowy projekt zmian ustaw o prawie budowlanym i planowaniu przestrzennym. Oceniają, że zapowiadana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja utrudni budowanie w Polsce domów. Według opinii ekspertów, skomplikowane prawo budowlane jest podstawową barierą rozwoju branży. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha oceni...

Prezydent zawetował ustawę odrolniającą grunty w miastach

Projekt nowelizacji przygotowała sejmowa komisja "Przyjazne Państwo". W pierwotnej wersji zmian odrolnieniu miały podlegać tylko grunty rolne w klasach IV-VI. Tym samym tylko te tereny zostałyby uwolnione dla procesów inwestycyjnych. Pod koniec października samorządowcy sprzeciwiali się proponowanym zmianom. W uzasadnieniu prezydent wspomniał o dezaprobacie samorządowców ora...

Zgłoszenie budowy zamiast pozwolenia

Od lat inwestorzy domagają się ułatwień formalności budowlanych. Sejm pracuje nad kolejnym projektem, ale uproszczenia w nim są pozorne. Chodzi o propozycję komisji „Przyjazne państwo” dotyczącą zmian w prawie budowlanym. Wczoraj odbyła się nad nią dyskusja na posiedzeniu dwóch sejmowych komisji: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego. Chcemy znieść p...

Przepisy środowiskowe utrudnią życie inwestorom

Budujący, którzy już wystąpili o warunki zabudowy, będą musieli starać się o nie od początku. To wina obowiązujących od wczoraj przepisów środowiskowych. Chodzi o obowiązującą od poniedziałku ustawę o udostępnianiu informacji środowiskowej i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227). Nie zaw...