Forum Ekspertów

           FORUM EKSPERTÓW 2020    

 

                                                                              Zmiana klimatu w budownictwie                                                                                                         

 

                                                                     05 marca 2020                        Warszawa

 

 Chcesz zgłosić swój udział lub poznać możliwości promocji napisz do nas:  ewa.lisowska@kompasinwestycji.pl


 

 

 JAKI MAMY CEL:     

                                                        

 

Stworzenie przyjaznej przestrzeni biznesowej dla wymiany informacji i poglądów pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku budowlanego.

 

Przedstawienie przez analityka Kompasu Inwestycji prognozy rynku dla każdego z sektorów - mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

 

Umożliwienie uczestnikom potwierdzenia własnych spostrzeżeń na temat budownictwa oraz dokonania analizy otoczenia rynkowego własnych biznesów.

 

Uczestniczenie w panelu dyskusyjnym ekspertów różnych sektorów rynku.

 
 
 

 

 

                                                                                                                                                         

   KOMU DEDYKUJEMY FORUM:                                               


- kadrze zarządzającej firm budowlanych, która potrzebuje potwierdzenia w konkretnych danych liczbowych słuszności podejmowanych strategicznych decyzji w kierunkach rozwoju własnych przedsiębiorstw;
 
- analitykom korzystającym z danych liczbowych opartych na bazie kilkunastu inwestycji budowlanych;
 
- kadrze firm wykonawczych, producenckich i dystrybucyjnych mającą chęć podzielenia się pozytywnymi spostrzeżeniami oraz obawami o obecnej i przyszłej sytuacji na rynku budowlanym.
       

 EKSPERCI FORUM 2019:                                                                                                                                                                  

 
                                      
              Andrzej Czapczuk                                                  Adam Ferens                Krzysztof Siemieński      
           wiceprezes zarządu                             wiceprezes zarządu                

   zastępca dyrektora handlowego

  regionu północno-wschodniego

              F.B.I. TASBUD                     Polimex Infrastruktura           Eiffage Polska          
     
              
              Michał Siembab                        Marcin Stachura  
                Radca Prawny                   Główny Analityk Rynku  
            Kancelaria GKL Legal                      Kompas Inwestycji  

 

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Organizowane przez Kompas Inwestycji Forum Ekspertów to bez wątpienia wydarzenie, podczas którego można zapoznać się z sytuacją na rynku budowlanym widzianym oczami praktyków, czyli przedsiębiorców z branży. To także świetna okazja do zawierania nowych kontaktów biznesowych. Polecam wpisać to wydarzenie do kalendarza."

Joanna Strzebiecka, Skanska

 

POPRZEDNIA EDYCJA:

17.04.2019 - Symetria informacji i komunikacja na rynku budowlanym. Bariery rozwoju budownictwa

   


Podsumowanie panelu dyskusyjnego poświęconego barierom w rozwoju budownictwa.

dr inż. Andrzej Czapczuk, wiceprezes FBI Tasbud
"Generalny wykonawca zapewnia inwestorowi bezpieczeństwo, w tym także zakończenia realizacji w terminie i odpowiedniej obsługi w trakcie gwarancji, dzięki czemu nie ma późniejszego problemu z odpowiedzialnością za ewentualne usterki. Obecnie inwestorzy szukają możliwości zminimalizowania ceny realizacji danej inwestycji, przez co dłużej trwa proces wyboru generalnego wykonawcy czy podjęcie decyzji o pakietowaniu."

Krzysztof Siemieński, zastępca dyrektora handlowego Regionu Północno-Wschodniego Eiffage Polska
"Projekty mniej topowe często są odkładane na półkę, albo inwestorzy zaczynają pakietować prace. W przypadku tak dużych inwestycji - takich jak Q22 czy Warsaw Spire - jest to uzasadnione, ale w przypadku hotelu na 100 pokoi jest to już absurdalne. To niepokojąca tendencja, ponieważ pojawiają się inwestorzy, którzy się nie znają na budowaniu.

Adam Ferens, wiceprezes zarządu Polimex Infrastruktura
"Jako grupa jesteśmy zaangażowani w projekty strategiczne, które trwają nawet 5-6 lat, w takiej sytuacji naszym głównym problemem jest rewaloryzacja oraz zabezpieczenie cen materiałów i surowców. W przypadku zamówień publicznych problematyczny jest długi czas rozstrzygania przetargów, ze względu na długie zatrzymywanie wadium, a to wiąże się z kosztami. Nadal w procesie wyboru wykonawcy nisko oceniane są pozacenowe kryteria."

Michał Siembab, radca prawny z kancelarii GKR Legal
"Projekt nowelizacji prawa budowlanego zmieni definicję strefę oddziaływania inwestycji - teraz wskazano, że musi ona mieć wpływ na zabudowę. Jeśli nowelizacja w tym kształcie zostanie uchwalona, mniej osób będzie mogło uczestniczyć w postępowaniach jako strona."

      

 UCZESTNICY FORUM                                                                                                                                                                    


Dotychczas wśród zaproszonych gości Forum Ekspertów znaleźli się menedżerowie firm: Akzo Nobel Decorative Paints, Alstal Grupa Budowlana, Aluprof, Budimex, CFE Polska, Cemex Polska, D+H Polska, Doka Polska, Eiffage, Hansgrohe, Hochtief Polska, Hoval, IDS Bud, IMI International, Jakon, Karmar, Lafarge, Legrand Polska, Moris Polska, Polimex-Mostostal, PORR Polska, RD Bud, Saint-Gobain Polska, Siemens, Skanska, Thyssenkrupp Energostal, Unibep, Ursa, Viessmann, Warbud.