Polityka prywatności

Kompas Inwestycji sp. z o.o. sp. k.
ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

 • 1. Wymagane dane

  Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie firmy przy ul. Pięknej 24/26A lok. 1, 00-549 Warszawa.

  Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Kompas Inwestycji sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26A lok. 1, 00-549

  Zbieramy następujące dane osobowe:

  • imię,
  • nazwisko;
  • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
  • ukończone szkoły, działalności zawodowej
  • numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;
  • adres poczty elektronicznej lub inne formy komunikacji elektronicznej.
 • 2. Cel zbierania danych

  Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

  • Dane dotyczące miejsca pracy i wykonywanych prac/czynności zawodowych, wykonywanych w ramach procesu budowlanego, dla celu właściwego wykonywania umów z klientami/pracownikami do właściwego wytworzenia bazy danych inwestycji.
  • W celu wykonywania umów na dostęp do bazy danych.
  • Zbieranie adresów e-mail w celu logowania do systemu i przesyłania informacji o aktualizacji baz danych.
  • W celu przygotowania diagnoz/analiz/raportów dotyczących rynku inwestycji.
  • Zbieranie adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości mailowych z ofertami specjalnymi.
  • Zbieranie adresów e-mail w celu prowadzenia korespondencji z klientami/pracownikami
  • Zbieranie Imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail w na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Firmę.
   Kompas Inwestycji sp. z o.o. sp. k.
   ul. Piękna 24/26A lok. 1
   00-549 Warszawa
  • Zbieranie Imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail w na potrzeby procesu zatrudniania pracowników lub współpracowników.
 • 3. Sposób wykorzystania danych

  Twoje dane osobowe są przetwarzane w Kompas Inwestycji sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26A lok. 1, 00-549 Warszawa oraz biurze Firmy na ul. Kasztanowej nr 16B, 03-197 Warszawa znajdującymi się w Polsce.

  Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Oktawave Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a (Platinium 5), 02-672 Warszawa (KRS: 0000426334, NIP: 5213633306, REGON: 146197794) które znajduje się w Polsce.

  Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

 • 4. Okres przechowywania danych

  Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w dokumencie Polityka Zatrzymywania/Przechowywania Danych

 • 5. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych.

  W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Kierownikiem Biura wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@kompasinwestycji.pl lub list na adres ul. Piękna 24/26A lok. 1, 00-549 Warszawa. Nasz Kierownik Biura rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

  Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.