Aktualności w Kompasie Inwestycji

Grupa Skanska tworzy TFI

Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podmiot z Grupy Skanska, uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności związanej z tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Skanska TFI docelowo będzie zarządzać zamkniętym funduszem inwestycyjnym, lokującym swoje aktywa bezpośrednio w nieruchomości. Wyłącznymi uczestnikami funduszu będą po...

Polnord pozyskał finansowanie nowych projektów

W dniu 29 lipca 2016 r. Polnord wyemitował w ramach emisji prywatnej obligacje niezabezpieczone serii MB2, na kwotę 20 mln zł. Zostały one w całości objęte i opłacone. Środki z emisji zostaną przeznaczone w głównej mierze na nowe projekty. Dzisiejsza emisja dotyczy dwuletnich obligacji o wartości  20 mln zł.  Ich rentowność oparta jest o  sześciomiesięczn...

Prochem w nowej siedzibie

Nowe biuro spółki Prochem mieści się w kompleksie biurowym Astrum Business Park przy ulicy Łopuszańskiej 95 w Warszawie. Firma jest generalnym wykonawcą, a także współdeweloperem nowopowstałego obiektu. Astrum Business Park to pierwsza inwestycja spółki zaprojektowana i zrealizowana zgodnie z ideą zintegrowanego procesu inwestycyjnego opartego na koncepcji ...

Tauron wydał na inwestycje 654 mln zł

W I kwartale 2016 r. Grupa Tauron wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 3 proc. spadek rok do roku. W tym okresie Grupa uzyskała EBITDA na poziomie 873 mln zł, co oznacza spadek o 14 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 324 mln zł. W pierwszym kwartale łączne nakłady inwestycyjne Tauronu wyniosły niemal 654 mln zł, co o...

ZUE: 613 mln zł w portfelu zamówień

Grupa ZUE uzyskała w 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 542,1 mln zł. Grupa pozyskała w ub.r. znaczące kontrakty o wartości ok. 208 mln zł. Wartość portfela zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 613 mln zł. Dodatkowo Grupa złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości ok. 45 mln zł. Aktualnie Grupa ZUE uczestniczy lub planuje udzi...

Nowy zarząd Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal poinformował, że w dniu 4 marca 2016 r. rada nadzorcza spółki odwołała ze składu zarządu spółki prezesa zarządu Joannę Makowiecką-Gaca oraz wiceprezesa Krzysztofa Cetnara. Jednocześnie rada nadzorcza powołała do składu zarządu Polimex-Mostostal na stanowisko prezesa - Antoniego Józwowicza. Antoni Józwowicz objął fotel prezesa sp&oa...

Xella Polska wycofała wniosek o zgodę na koncentrację

Xella Polska wycofała zgłoszenie zamiaru przejęcia Grupy Silikaty. Wcześniej UOKiK przedstawił spółce zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji Zarówno Xella Polska, jak i Grupa Silikaty prowadzą działalność w zakresie produkcji i sprzedaży ściennych materiałów murowych. Xella Polska wytwarza beton komórkowy oraz silikaty, natomiast Grupa Silikaty ...

Bardzo udany rok dla Inpro

Grupa Kapitałowa Inpro podsumowała wyniki sprzedaży na koniec 2015 roku. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 545 umów oraz przekazała łącznie 556 mieszkań i domów. Grupa Inpro w 2015 roku podpisała łącznie 545 umów netto, czyli o niemal 30 pro...

Port-Hotel zmienił nazwę

Sąd zarejestrował zmianę nazwy spółki Port-Hotel i od 13 sierpnia funkcjonuje ona jako Chopin Airport Development. Zmiana nazwy jest konsekwencją aktualizacji strategii rozwoju, dzięki której spółka przestaje być wyłącznie spółką hotelową, lecz staje się również operatorem i administratorem nowo powstających komercyjnych zasobów nieruch...

Inpro sprzedaje coraz więcej mieszkań

Grupa Inpro podsumowała wyniki sprzedaży w lipcu br. Przedsprzedaż (rozumiana jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) wzrosła o ponad 66,5 proc. r/r. Narastająco po siedmiu miesiącach br. Grupa Inpro wydała 216 mieszkań i domów wobec 163 w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 32,5 proc.). Grupa Inpro w lipcu br., podpisując 45 umów netto...