Aktualności w Kompasie Inwestycji

Robyg wyemitował obligacje na kwotę 30 mln zł

Grupa Robyg wyemitowała zabezpieczone obligacje serii O na kwotę 30 mln zł. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w alternatywnych systemach obrotu Catalyst i BondSpot. Emisja dokonana została na bardzo korzystnych warunkach i spółka liczy, że pomoże to na wynegocjowanie w przyszłości jeszcze lepszych warunków kredytów bankowych. Termin wyk...

Nowy wiceprezes Hochtief Polska

Klaus Boede zastąpił dr Christofa Briksla na stanowisku Chief Financial Officer (CFO) i wiceprezesa Hochtief Polska, przejmując tym samym odpowiedzialność za zakres spraw finansowych firmy. Dr Christof Brixel pełnił funkcje CFO i wiceprezesa w Hochtief Polska od września 2012 roku. Ch. Brixel objął teraz funkcję dyrektora ds. finansowych w spółkach wchodzących w skład H...

Skanska poszerza działalność w Olsztynie

W odpowiedzi na rosnący potencjał woj. warmińsko-mazurskiego Skanska podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności istniejącego już oddziału w Olsztynie. Nowo powstała placówka – Oddział Budownictwa Inżynieryjnego i Ogólnego specjalizować się będzie nie tylko w realizacjach inżynieryjnych, ale również kubaturowych. Dotychczas w Olsztynie funkcjonował j...

Atal: kwiecień 2015 r. najlepszym miesiącem w historii

W kwietniu br. Atal sprzedał 155 mieszkań, a 245 zostało zarezerwowanych. W minionym miesiącu do oferty trafiła inwestycja zlokalizowana w centrum Krakowa – Masarska 8 Apartamenty. Od kwietnia na rynku dostępne są także mieszkania na warszawskim osiedlu Atal Marina Apartamenty II. W kwietniu br. w inwestycjach Atal w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach i Wrocławiu zos...

Port-Hotel z jednoosobowym zarządem

Rada Nadzorcza spółki Port-Hotel, na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br., podjęła uchwałę o ograniczeniu składu zarządu. W myśl uchwały, dotychczasowy prezes zarządu Adam Strażecki sprawuje jednoosobowy zarząd nad spółką Port-Hotel.     Rada Nadzorcza zdecydowała o ograniczeniu  składu zarządu spółki do jednej osoby. Adam Strażecki, kt&o...

Dekpol członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Dekpol dołączył do grona członków związku zrzeszającego największe firmy deweloperskie w Polsce. Spółka systematycznie poszerza ofertę mieszkaniową i planuje dynamiczny rozwój segmentu deweloperskiego. Dekpol działający między innymi w branży deweloperskiej jest nowym członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Organizacja skupia rzetelne i wiarygodne...

Zmiany w zarządzie spółki Mayland

Grzegorz Latała został mianowany członkiem zarządu Mayland. Będzie on odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami i leasing. Grzegorz Latała posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w branży nieruchomości handlowych, a z Mayland pracuje od momentu jego powstania. Z członkostwa w zarządzie zrezygnował Elio Szmawonian, który dołączył do polskiego zespołu firmy Grano...

Marvipol zmniejsza zadłużenie

Dewelopersko-motoryzacyjna grupa w trakcie I kwartału 2015 r. zmniejszyła zadłużenie odsetkowe o 8,4%, do 256,31 mln zł. Dług netto Grupy Marvipol zmniejszył się, w porównaniu do stanu na koniec 2014 r., aż o 47,4%, do 102,97 mln zł. - Grupa Marvipol systematycznie zmniejsza i restrukturyzuje zadłużenie, zmniejszając marże odsetkowe oraz wydłużając okres zapadalności po...

Robyg wypracował 47 mln zł zysku netto

Grupa Robyg osiągnęła w 2014 roku przychody w wysokości 409 mln zł. W tym okresie spółka zakontraktowała 2118 lokali - z uwzględnieniem rezygnacji. Wyniki Grupy osiągnęły historycznie najwyższe poziomy i wyniosły: zysk netto 47 mln zł, a ekonomiczny zysk netto aż 78 mln zł. - Grupa Robyg zamknęła rok 2014 z wysoce satysfakcjonującym wynikiem. Zysk ekonomiczny netto wyni...

Grupa Robyg wypłaci dywidendę za 2014 r.

W dniu 17 marca Rada Nadzorcza Robyg zatwierdziła propozycję zarządu spółki dotyczącą rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,11 zł na akcję, co łącznie daje niemal 29 mln zł. - Rok 2014 to dla Grupy Robyg kolejny rok z rzędu, w którym utrzymywana jest pozycja lide...