NIP: 107-000-09-16

Adres
Kraj: Polska
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 02-305
Ulica: al. Jerozolimskie 134

Dane kontaktowe
Telefon: (22) 479 42 34; (22) 47 942 47
Fax: (22) 479 42 48

Specyfikacje firmy
Branże:
Zaopatrzenie, usługi, sprzęt budowlany ➙ Usługi ➙ Inwestor zastępczy
Zaopatrzenie, usługi, sprzęt budowlany ➙ Usługi ➙ Nadzór budowlany
Zaopatrzenie, usługi, sprzęt budowlany ➙ Usługi ➙ Nadzór inwestorski
Architekci / Biura Projektowe ➙ Biuro Projektowe
Obrót: do 50 mln
Firma córka: nie posiada spółek-córek

  Legenda
Wartość aktywnych inwestycji:
Wartość wszystkich inwestycji z datą rozpoczęcia w tym roku:

Ilość inwestycji na etapie:

Opis firmy

SAFEGE zapewnia kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji

– od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej,

poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją

- aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne dla prawidłowego i pełnego wdrożenia projektu.

Zakres działalności firmy obejmuje następujące usługi:

 

-PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

• wybór lokalizacji i zadbanie o wszelkie pozwolenia oraz decyzje środowiskowe,

• projektowanie, • wybór projektanta i/lub wykonawcy, • weryfikacja dokumentacji projektowej,

• pomoc techniczna, • dokumentacja projektowa, • opinie, analizy, harmonogramy, • kosztorysowanie,

• konsultacje społeczne, • studia wykonalności, programy funkcjonalno – użytkowe,

oceny oddziaływania na środowisko, • wnioski o dofinansowanie,

 

-REALIZACJA INWESTYCJI

• nadzór inwestorski, • zarządzanie projektem / project management,

• inwestor zastępczy, • rozliczanie inwestycji, • monitoring środowiskowy,

 

-OBSŁUGA POREALIZACYJNA

• dokumentacja powykonawcza, • rozliczenie inwestycji, • inwentaryzacja i przeniesienie na środki trwałe,

• odbiory robót.

 

Jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie inżynierii. Od 25 lat w Polsce (a od niemal 100 lat na świecie) współpracujemy z władzami lokalnymi,

instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, zakładami przemysłowymi oraz klientami prywatnymi.

Nasza działalność związana jest z każdym sektorem: budynki, woda i infrastruktura ściekowa,

ochrona środowiska, odpady, zrównoważony rozwój miast, przemysł, transport, energia,

telekomunikacja i wiele innych.

Rozwiązania zawsze indywidualnie dopasowujemy do każdego projektu.

 

SAFEGE zrzesza na całym świecie niemal 1400 pracowników, specjalistów, ekspertów i działa w ponad 100 krajach.

W Polsce to 25 lat historii i 350 pracowników zaangażowanych w poprawę jakości życia milionów Polaków.

Jesteśmy w prawie każdym rejonie Polski - mamy niemal 20 biur regionalnych;

prowadzimy obecnie ok. 130 projektów.

Każdemu z nich poświęcamy uwagę i bogate doświadczenie dla osiągnięcia zamierzonego

celu dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Więcej informacji: www.safege.pl.

Inwestycje

S7, Radom (Jedlińsk) - Radom (S12, obwodnica)

Początek obwodnicy znajduje się w istniejącym km 456+670, zaś koniec 485+520. Całkowita długość trasy dla Wariantu I wynosi 24,860 km. Inwestycja zajmie pas terenu szerokości min. 40,0 m.Na początkowym odcinku trasa obwodnicy skręca w kierunku południowym omijając od zachodu miejscowość Jedlińsk oraz kompleks stawów rybnych przewidzianych w przyszłości jako rezerwat przy...

729,4 mln zł

Realizacja

Łódzki Węzeł Kolejowy, Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec - etap II (d. Tunel kolejowy łączący dworce Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska)

Między dworcami kolejowymi Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska planowana jest budowa tunelu średnicowego na głębokości 16,5 metra. Tunel średnicowy, który będzie przebiegać od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii 14 i 15, stanie się częścią linii Kolei Dużych Prędkości, która docelowo połączy Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Dzięki temu Łódź zyska wydajny, c...

1590,39 mln zł

Projektowanie

S19, węzeł Kraśnik - koniec obwodnicy Kraśnika

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy miejscowości Kraśnik (węzeł Kraśnik – węzeł Słodków, z węzłami), długości ok. 10 km.

319,5 mln zł

Projektowanie

Terminal przeładunkowy

Przedsięwzięcie polega na budowie terminalu przeładunkowego w miejscowości Parzniew w gminie Brwinów koło Warszawy. Inwestycja obejmie budowę zespołu obiektów magazynowo-składowych wraz z infrastrukturą, bocznicą kolejową.

40 mln zł

Wybór Generalnego Wykonawcy

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Główną inwestycją jest realizacja nowego obiektu Centrum Matki i Dziecka z garażem podziemnym wraz z nadziemnymi łącznikami z istniejącym budynkiem L. Celem inwestycji jest stworzenie pediatrycznego szpitala klinicznego realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne.

60 mln zł

Projektowanie

Galeria Kupiecka (wcześniej: Centrum handlowe w Otwocku )

W Otwocku przy ulicy Kupieckiej w miejscu dawnego dworca autobusowego powstanie centrum handlowe z częścią gastronomiczną oraz hotelem. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa możliwość wybudowania na tym terenie obiektu do 5 kondygnacji. 

50 mln zł

Realizacja - Stan zero

Ulica Kolumba - przebudowa

Szczecińska ulica Kolumba zmieni swoje oblicze. W miejscu gdzie obecnie przebiega droga ma powstać deptak. Droga ma zostać poprowadzona w miejscu torów kolejowych biegnących równolegle do obecnej ulicy, które PKP jeszcze w 2009 r. zgodziły się przekazać miastu (w zamian za sfinansowanie budowy nowych torów postojowych na Gumieńcach).

70 mln zł

Projektowanie

Szkoła podstawowa z centrum multimedialnym w Piasecznie

Powstanie szkoła podstawowa na 800 - 875 uczniów z centrum multimedialnym w Piasecznie na terenie pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Dworcową, Nadarzyńską i torami PKP. W tym również hala sportowo-widowiskowa 44x42 m z trybunami na 500 osób i kuchnia stołówka przystosowana do wydawania 500 obiadów dziennie. Budynek ma być zaporojektowany w systemie energooszczędnym.

49 mln zł

Realizacja - Wykończenie

Kotłownia wodna gazowo-olejowa w EC Żerań

Przedmiotem zadania jest budowa kotłowni wodnej gazowo-olejowej o mocy około 390 MWt wraz z jej powiązaniami do istniejącej lub przebudowanej infrastruktury EC Żerań, wraz z instalacją gospodarki olejowej i gazowej. Kotłownia składać się będzie z trzech kotłów wodnych usytuowanych w nowym budynku w obudowie lekkiej.

120 mln zł

Projektowanie

DW160, Sowia Góra - Międzychód

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Międzychód. Początek to granica województwa Wielkopolskiego (km ok. 84+286). Koniec odcinka za skrzyżowaniem DW160 z ul Wały Jana Kazimierza w m. Międzychód. Zakres inwestycji: rozbudowa drogi na odcinku ok. 12,3 km, budowa nowego mostu nad rzeką Wartą z wykonaniem dojazdów do obiektu i rozbiórka istniejącego obiektu.

20 mln zł

Realizacja

Galeria firmy