Data dodania: 27/09/2017

W sierpniu 2017 r. o 7,5 proc. wzrosła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych. W pierwszym półroczu średnia kwota zaciągniętego kredytu wyniosła 223,7 tys. zł. Wartość zaciągniętych hipotek osiągnęła od początku roku poziom 31,4 mld zł.

 

Jak podają analitycy BIK, w sierpniu 2017 r. banki udzieliły 15,5 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 3,6 mld zł. Stanowi to wzrost o 0,7% w ujęciu liczbowym i wzrost o 7,5% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do sierpnia 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. banki udzieliły łącznie 140,5 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 31,4 mld zł. Jest to więcej o 5,9% w ujęciu liczbowym i więcej o 12,9% w ujęciu wartościowym niż w analogicznym okresie 2016 r. 

 

- Sierpień jest kolejnym w 2017r. wzrostowym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych. Wartość udzielonych kredytów wzrosła 7,5% w porównaniu z sierpniem 2016 r. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc wzrost, który w dużej mierze zawdzięczamy wartości udzielanych kredytów nie zaś ich liczbie. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w okresie styczeń – sierpień 2017 r. wyniosła bowiem 223,7 tys. zł i była wyższa o 6,7% względem średniej z pierwszych ośmiu miesięcy 2016 r. Jeżeli chodzi o dynamikę udzielanych kredytów mieszkaniowych w różnych przedziałach kwotowych od początku roku widzimy stałą tendencję. Najbardziej wzrosła o 22,8% liczba kredytów udzielonych na kwoty w przedziale 250-500 tys. zł, w dalszej kolejności najwyższy wzrost o 20,8% odnotowano wśród kredytów na kwoty od 0,5 do 1,0 mln zł. Wyraźnie spadła natomiast liczba kredytów udzielonych na niskie kwoty do 100 tys. zł. W tej grupie kredytów zanotowano spadek o 14,7% - dodaje prof. Waldemar Rogowski z BIK.