Data dodania: 29/05/2017

Warszawski deweloper rozpoczyna kolejną prywatną emisję czteroletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację projektów deweloperskich oraz zakup gruntów pod nowe inwestycje.

Zarząd Victoria Dom podjął uchwałę dotyczącą emisji 5 tys. czteroletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii H o wartości nominalnej 1000 zł każda. Łączna wartość emisji wyniesie do 5 mln zł. Emisja zostanie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów. Spółka będzie się ubiegała o wprowadzenie papierów dłużnych do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst.

- W związku z dużym popytem na oferowane przez nas obligację w ramach bieżącej transzy, postanowiliśmy zaoferować dodatkową pulę papierów dłużnych o wartości do 5 mln zł. Środki zamierzamy przeznaczyć zwiększenie kapitału obrotowego, czyli tak samo jak w przypadku poprzednich emisji. Oznacza to w praktyce wykorzystanie pozyskanych pieniędzy na finansowanie bieżących projektów deweloperskich oraz zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest bardzo dobra, co pozwala nam na dynamiczny wzrost skali działania - powiedział Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

W 2016 r. spółka uzyskała 167,3 mln zł przychodów, czyli o 84% więcej niż w poprzednim roku. Na poziomie wyniku netto Victoria Dom w 2016 r. wypracowała 26,5 mln zł, względem 11,3 mln zł w 2015 r. Wartość kapitałów własnych na koniec minionego roku wyniosły 77,5 mln zł, czyli o 42,7% więcej w ujęciu r./r.