Data dodania: 16/07/2021

GDDKiA podpisała umowę na dokończenie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma - węzeł Kraków Nowa Huta. Wykonawcą prac o wartości 1,5 mld zł będzie konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź.

W grudniu 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednio Salini), argumentując to brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma - Kraków. 

Gülermak i Mosty Łódź przejmuja projekt i plac budowy po poprzednim wykonawcy 18 km S7 na odcinku węzeł Widoma - węzeł Kraków Nowa Huta.

– Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. na odcinku od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu – podaje GDDKiA.

Po zakończeniu kolejnego przetargu w dniu 15 lipca 2021 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą. Konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź zobowiązało się do kontynuacji projektowania i budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. W przypadku wprowadzenia innych rozwiązań projektowych niż te, które zaproponował poprzedni wykonawca, jego następca będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń.

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Odcinek nr 1 - zamiejski - ma powstać w terminie 25 miesięcy od daty zawarcia umowy, na realizację fragmentu miejskiego wykonawca ma 31 miesięcy, z kolei budowa odcinka nr 3 - przebudowa i udrożnienie ul. Kocmyrzowskiej - ma trwać 34 miesiące. Koszty przebudowy ul. Kocmyrzowskiej i wykupów gruntów -  ponad 56,4 mln zł brutto - poniesie Gmina Miejska Kraków.

Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Powstaną także przepusty i przejścia ekologiczne wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.