Data dodania: 13/08/2018

Podpisano umowę na projekt i przebudowę odcinka ul. Gdyńskiej od granic Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Nowa droga będzie gotowa we wrześniu 2020 roku.

 

Odcinek ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach do września 2020 roku zaprojektuje i przebuduje spółka Budimex Budownictwo z Grupy Budimex, której oferta zwyciężyła w rozpisanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu.

 

Zgodnie z umową Budimex Budownictwo do końca listopada przyszłego roku zaktualizuje istniejącą dokumentację projektową. Aktualizacja dokumentacji ma zapewnić jej zgodność z obecnym programem funkcjonalno-użytkowym. Pozwoli również rzetelnie zweryfikować potencjalne kolizje z infrastrukturą podziemną oraz warunki geotechniczne, ponieważ od przygotowania pierwszej dokumentacji minęło już sporo czasu.

 

W ramach inwestycji na odcinku ok. 1,2 km mają zostać wybudowane dwie dwupasmowe jezdnie, ronda na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową oraz droga serwisowa pomiędzy ul. Poznańską i Piaskową zapewniająca obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej. Powstaną zatoki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Zjazdy będą zbudowane, bądź przebudowane. Zainstalowane zostaną również urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz kanał technologiczny.

 

Przebudowa ul. Gdyńskiej jest kontynuacją inwestycji „Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK)”. Jej wartość to niemal 35 mln zł. Jest dofinansowana kwotą 12,3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.