Data dodania: 10/04/2019

Prezydent m.st. Warszawy wydał pozwolenie na budowę Sinfonia Varsovia Centrum. Inwestycja powstanie w ramach Programu Rewitalizacji Pragi i pochłonie ok. 630 mln zł. Prace budowlane mają rozpocząć się w przyszłym roku.

Prace budowlane Sinfonia Varsovia Centrum rozpoczną się jesienią 2020 r.

W październiku 2015 roku Orkiestra Sinfonia Varsovia podpisała umowę z laureatem konkursu architektonicznego z 2010 roku – Atelier Thomas Pucher na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowych obiektów oraz budowę sali koncertowej Sinfonii Varsovii przy ul. Grochowskiej 272. Inwestycja jest realizowana przez samorządową instytucję kultury Orkiestrę Sinfonia Varsovia oraz finansowana z budżetu m.st. Warszawy. Na ten cel zabezpieczono ok. 632 mln zł.

W Sinfonia Varsovia Centrum znajdzie się kilka sal koncertowych, w tym ta największa w Polsce, o unikalnej budowie stanowiącej połącznie sali typu shoebox z typem vineyard, z akustyką projektowaną przez berlińskie biuro Müller-BBM GmbH ze wsparciem brukselskiego zespołu Kahle Acoustics. W budynku zaprojektowano również przestrzenie dla młodych artystów (Akademia Sinfonia Varsovia, rezydencje artystyczne, ćwiczeniówki), studio nagraniowe, pomieszczenia przeznaczone na zajęcia edukacyjne dla mieszkańców Warszawy. Przewidziano także miejsce na kawiarnię muzyczną i restaurację, a ogród zostanie połączony z przyległym Parkiem Obwodu Praga AK. 

Kolejne etapy procesu inwestycyjnego obejmują: zakończenie prac nad projektami wykonawczymi i dokumentacją przetargową (luty 2020), ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego (marzec - wrzesień 2020), a następnie rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w październiku 2020 roku. Zakończenie pierwszego etapu robót budowlanych obejmującego modernizację trzech zabytkowych budynków przy ul. Grochowskiej, nastąpi w październiku 2022 roku. Zakończenie drugiego etapu robót budowlanych i otwarcie sali koncertowej planowane jest w lutym 2025 roku.