Data dodania: 11/10/2021

W okresie trzech kwartałów 2021 roku Grupa Robyg podpisała ponad 3500 umów i rozpoznała w przychodach ok. 1400 lokali. Plan na cały 2021 rok zakłada zakupy nowych gruntów  pod kolejne inwestycje za ponad 900 mln zł.

Spółka Robyg ma bank ziemi z potencjałem sprzedażowym przekraczającym 23.300 lokali, planuje też dalsze inwestycje w grunty. Grupa zainwestowała w pierwszym półroczu 2021 roku ponad 365 mln zł w rozbudowę banku ziemi w Warszawie, Gdańsku i Gdyni. Łącznie daje to potencjał budowlany na około 190 tys. powierzchni użytkowej. Zakupy te uzupełniły grunty zakupione w 2020 roku za ponad 375 mln zł w Warszawie, Gdańsku, Gdyni i Wrocławiu (ponad 330 tys. powierzchni użytkowej). Robyg rozpoczyna także nową inwestycję na warszawskim Wilanowie – spółka sfinalizowała zakup gruntu o wielkości około 11 hektarów i potencjale budowlanym ponad 104 tys. PUM. Kwota transakcji wyniosła 263,2 mln zł. Deweloper zbuduje tu nowe, wieloetapowe osiedle.

Łącznie w 2021 roku Robyg planuje przeznaczyć ponad 900 mln zł na zakup ziemi i szuka kolejnych możliwości inwestycyjnych. Obecnie posiada w ofercie ponad 1300 lokali i cały czas wprowadza nowe inwestycje oraz kolejne etapy osiedli. W 2021 roku deweloper uruchomił już 16 nowych projektów i rozpoczął sprzedaż w Poznaniu.

W okresie trzech kwartałów 2021 roku Grupa Robyg podpisała 3532 umowy deweloperskie i przedwstępne w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Spółka rozpoznała w przychodach ok. 1400 lokali.– Robyg stara się wprowadzać jak najwięcej nowych lokali do oferty i dawać klientom jak najszerszy wybór, jednak mamy takie same ograniczenia administracyjne, jak inni deweloperzy. Przykładowo w Warszawie zwykle deweloperzy oferują liczbę mieszkań na 3-5 kwartałów do przodu, a obecnie oferta skurczyła się na ok. 1 kwartał. To jest bezpośrednia przyczyna – obok drożejących gruntów i materiałów budowlanych – dlaczego mieszkania drożeją. Bardzo ważne jest zatem, aby samorządy maksymalnie przyspieszyły procedury administracyjne w tym zakresie. Ostatnio rośnie popyt inwestycyjny na rynku nieruchomości mieszkaniowych – co jest efektem zarówno zainteresowania dużych podmiotów zagranicznych, jak i zmiany aktywności inwestycyjnej Polaków, którzy przekierowują środki z lokat na inwestycje w nieruchomości. Sądzimy, że rynek nieruchomości mieszkaniowych w ciągu najbliższych 2 lat będzie się stabilnie rozwijał – nadal popyt będzie lekko przewyższał podaż, że względu na wymogi proceduralne i administracyjne wprowadzania nowych inwestycji – powiedział Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu Robyg.

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży przekraczające 512 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 117 mln zł – czyli o 324% więcej niż w pierwszym półroczu 2020 roku.