Data dodania: 20/06/2013

Po wprowadzeniu rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego, wiele polskich rodzin zyskuje nową szansę na zakup własnego mieszkania. Staje się tak, dzięki zapisowi, według którego zdolność kredytowa będzie obliczana w skali 30-letniej. To o pięć lat więcej, niż było to liczone do tej pory.

Ważnym aspektem rekomendacji są również zmiany w zakresie wymogów odnośnie wkładu własnego. W pierwotnej wersji dokumentu, przedstawionej przez KNF pod koniec ubiegłego roku, od 2015 roku wymagane miało być aż 20% wkładu. Termin ten został przesunięty do roku 2017, z zastrzeżeniem jednak, że zmiany te będą wprowadzane stopniowo. Każdego roku wymóg wkładu własnego będzie rósł o 5% aż do osiągnięcia ustalonego pułapu.

- Wprowadzenie rekomendacji S oceniamy dwojako. Z jednej strony bardzo cieszy nas, że rozluźnieniu uległa polityka przyznawania kredytów, z drugiej jednak jesteśmy zaniepokojeni zaostrzeniami związanymi z wkładem własnym. Pewną ulgą w tej sytuacji jest jednak fakt, że zmiany będą wprowadzane stopniowo. Dzięki temu nie będą one odczuwalne od razu, podczas gdy Polacy będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do nich i zgromadzenie niezbędnego kapitału - komentuje Marta Ulbrych, Pełnomocnik Zarządu dewelopera Neocity.

Rekomendacja oznacza również, że maksymalny czas na jaki będzie można zaciągnąć kredyt to 35 lat. Wprowadza ona także zmiany w zakresie waluty – pożyczkę będzie można wziąć tylko w tej walucie, w której notuje się przychody.