Data dodania: 07/12/2018

GDDKiA ogłosiła przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Do 2023 r. powstanie w ramach dwóch inwestycji prawie 25 km trasy.

Przebieg obwodnic wyznaczono wzdłuż DK78 przez powiaty: będziński i zawierciański; przez miejscowości: Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy i nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj” w latach 2019-2023.

Inwestycja podzielona została na dwa zadania. Odcinek Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) będzie mieć 16,7 km długości. W ramach tego fragmentu mają powstać m.in. dwa węzły: Kuźnica i Kromołów oraz siedem wiaduktów i cztery mosty. Trasa w Zawierciu (Kromołów-Żerkowice) będzie mieć 7,6 km długości, w jej obrębie powstaną m.in. cztery wiadukty. Dwujezdniowe obwodnice Zawiercia oraz Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78 połączą się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza.