Data dodania: 12/01/2021

W realizacji znajduje się ok. 139 km autostrad - na odcinkach A1, A2 i A18, powstają plany rozbudowy autostrady A4, a na A6 i A8 przygotowywana jest nowa infrastruktura. 114 km nowych tras jest na etapie przetargu. Docelowo, wraz z planowaną autostradą A50, długość sieci autostrad na terenie naszego kraju wynosić będzie ok. 2100 km.

Budowany obecnie odcinek A1 będzie najdłuższym odcinkiem autostrady z trzema pasami. Realizowany fragment pomiędzy Tuszynem i początkiem obwodnicy Częstochowy to 81 kilometrów podzielonych na pięć kontraktów (cztery w woj. łódzkim i jeden w woj. śląskim). Jak podaje GDDKiA, w zależności od daty podpisania umowy, aktualne zaawansowanie prac waha się od 38 do 72 proc. Budowa autostrady A1, zarówno w województwie śląskim jak i łódzkim, zakończy się w 2022 r. W tym roku GDDKiA planuje oddanie do ruchu łącznie 39,6 km tej trasy na odcinkach: Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe (15,9 km), Kamieńsk - Radomsko (16,7 km) oraz Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego (7 km). Po oddaniu tych odcinków kierowcy będą mieć do dyspozycji dwie jezdnie z trzema pasami ruchu, a z końcem br. na pozostałych dwóch odcinkach będzie co najmniej jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. Trzema pasami na całym odcinku Tuszyn - początek obwodnicy Częstochowy, kierowcy pojadą w 2022 r.

W połowie zeszłego roku oddano do użytku 15 kilometrów autostrady A2 od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego, udostępniono również kolejne relacje ruchu na węźle Lubelska stanowiącym połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17. Podpisano także umowy na dwa kolejne odcinki tej trasy pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Według GDDKiA, przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Na początku grudnia zeszłego roku została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów o długości ok. 13 km. W przetargu na realizację znajduje się zaś odcinek A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Pod koniec grudnia 2020 r. otwarto oferty na zaprojektowanie i budowę 19-kilometrowego fragmentu autostrady A2 pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a rejonem miejscowości Malinowiec, a niecałe dwa tygodnie później (5 stycznia br.) na realizację około 12,5-kilometrowego fragmentu tej trasy pomiędzy węzłem Łukowisko a rejonem miejscowości Swory. Obecnie w toku jest przetarg na projektanta ostatniego, około 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 na wschód od Warszawy, od węzła Biała Podlaska do granicy z Białorusią.

W związku z dużym wzrostem natężenia ruchu na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą, podjęta została decyzja o dobudowie na długości ok. 89 km dodatkowego pasa ruchu dla każdej z jezdni na tym odcinku. Trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej dla tego poszerzenia. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Łodzi i Warszawie prowadzą również postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych w tym zakresie. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu. Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. GDDKiA zakłada, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

W grudniu 2020 r. ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 od Krzyżowej do Wrocławia oraz budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa. Postępowania dotyczą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz Programem funkcjonalno-użytkowym. Pierwszy przetarg dotyczy opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. Drugie postępowanie, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, prowadzone jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka o długości ok. 50 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5.

W połowie grudnia podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu, o długości 900 m, jezdni prawej na istniejącym odcinku A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej (Południowa Autostradowa Obwodnica Krakowa). Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy, które wyceniło wszystkie prace na 14,48 mln zł.

W planach jest dalsza rozbudowa autostrady A4 w województwie małopolskim. 22 grudnia ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla rozbudowy węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi krajowej nr 7 (Zakopianki), wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

 W realizacji są dwa odcinki A18, od granicy państwa do okolic węzła Iłowa, a dwa kolejne - do węzła Golnice na terenie woj. dolnośląskiego - są na etapie końcowym procedury przetargowej. Na te ostatnie dwa odcinki wybrani już zostali wykonawcy, podpisanie umów planowane jest w I kw. 2021 roku.