Data dodania: 09/06/2009

Dla poznaniaków to rondo jest centralnym punktem komunikacyjnym i orientacyjnym miasta. Trudno wyobrazić sobie bez niego codzienne funkcjonowanie mieszkańców stolicy Wielkopolski. W najbliższym czasie szykują się tu jednak spore zmiany. Jeszcze w tym roku powinny ruszyć prace budowlane mające na celu rozbudowę układu komunikacyjnego w centrum Poznania. Przejeżdżające tędy do tej pory tramwaje trasy PST będą docelowo wjeżdżać na peron siódmy dworca PKP. 

W obecnym kształcie poznańskie rondo istnieje od początku lat 70. Powstało w miejscu dawnej Kaponiery Kolejowej – stąd też jego nazwa. Od tego czasu jest bardzo ważnym punktem przesiadkowym i komunikacyjnym miasta. Za dwa lata ma na dobre zmienić swoje oblicze. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu dysponuje już koncepcją jego przebudowy. Wiadomo że nowy obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami. Przystanki tramwajowe poznańskiej Pestki (PST – Poznański Szybki Tramwaj)zostaną wybudowane na poziomie – 2. Pasażerowie będą do nich docierać dzięki podziemnemu przejściu usytuowanemu poziom niżej. Zostaną tutaj zainstalowane windy, pochylnie i schody ruchome. Zmianie ulegnie też architektura i wystrój przejścia podziemnego znajdującego się na poziomie – 1. 

Harmonogram prac

Do końca maja tego roku firma wyłoniona w przetargu ma wykonać dokumentacje projektową. W następnym etapie ZDM planuje ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Zgodnie z harmonogramem prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Realizacja inwestycji będzie związana z dużymi zmianami w organizacji ruchu. Projekt obejmuje bowiem rozbudowę układu komunikacyjnego ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Dworcowego do ulicy Bukowskiej oraz przebudowę węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera. To z kolei wiąże się z koniecznością rozbiórki starego obiektu. Planowane jest też wykonanie dodatkowego pasa lewoskrętu z mostu Dworcowego w ulicę Bukowską, a także przebudowa skrzyżowania ulicy Bukowskiej i Roosevelta. W czasie realizacji inwestycji przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna w tym rejonie. 

Poznański ZDM zdaje sobie sprawę z tego, że wykonawca prac będzie miał bardzo napięty harmonogram działania. Termin zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na przełom kwietnia i maja 2012 roku – tuż przed mistrzostwami Euro 2012. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę około 150 mln zł. W tej chwili miasto jest na etapie pozyskiwania dodatkowych funduszy ze środków unijnych. „Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu znalazło się już na liście projektów kluczowych w ramach Działania 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych. 
Pracami związanymi z samym przedłużeniem trasy tramwajowej PST zajmuje się spółka "Infrastruktura Euro Poznań 2012". 

ŹRÓDŁO: ZDM Poznań 

ŹRÓDŁO FOT.: ZDM Poznań