Data dodania: 11/06/2019

Spółka Wrocławska Rewitalizacja kończy swoją działalność, a planowanie procesu rewitalizacji przejmie Urząd Miejski we Wrocławiu. Nowy program związany z odbudową i odrestaurowaniem miejskiej przestrzeni będzie działał jako „rewitalizacja NOWA”.

Wrocławscy radni jednogłośnie podjęli decyzję o rozwiązaniu spółki Wrocławska Rewitalizacja, a uchwała weszła w życie 13 maja. Pierwszym projektem rewitalizacyjnym były remonty kamienic wspólnotowych. Wśród odrestaurowanych obiektów znalazły się m.in. Komuny Paryskiej 94, Miernicza 9, Traugutta 95, Komuny Paryskiej 65, Kościuszki 190, Zgodna 21, Łukasińskiego 5, Miernicza 17, Komuny Paryskiej 35, Komuny Paryskiej 18, Traugutta 77, Krasińskiego 54, Komuny Paryskiej 29, Miernicza 7, Podwale 79-79A. Jest to pozostałość po XIX i XX wiecznej zabudowie stanowiącej część reprezentacyjnego, przedwojennego osiedla mieszkaniowego we Wrocławiu.

W ostatnich latach skupiono działania rewitalizacyjne na Przedmieściu Oławskim. Obecnie realizowane i wdrażane są takie projekty jak: remonty kamienic wspólnotowych, program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy, utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej, zagospodarowanie wnętrz podwórzowych czy program udostępniania lokali gminnych. Nadrzędnym celem projektów jest poprawa jakości życia poprzez rozwiązywanie kluczowych problemów w sferach przestrzennej, społecznej, środowiskowej i gospodarczej. Całkowita wartość realizowanych inicjatyw to około 35 mln zł. W ostatnich latach Przedmieście Oławskie dzięki polityce miasta zaczęło przyciągać również prywatnych inwestorów takich jak Angel Poland Group. Firma zrealizowała na Przedmieściu Oławskim dotychczas dwie inwestycje: Angel Wings i Angel River oraz jest w trakcie budowy swojego kolejnego projektu – Angel City.

Do 2018 roku rewitalizacja we Wrocławiu prowadzona była w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) i finansowano ją głównie ze środków unijnych. Sytuacja zmieniła się z końcem 2018 roku, kiedy ostatni z LPR nie został przedłużony i wygasł. Aby dalej móc prowadzić działania rewitalizacyjne konieczne jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) według zasad określonych w ustawie o rewitalizacji. Pomimo zbliżonej nazwy jest do dokument o innym charakterze niż LPR-y. Znacznie większy nacisk kładzie na społeczny aspekt rewitalizacji, w tym na proces konsultacji społecznych. Ich przeprowadzenie stało się wymogiem ustawowym. Do czasu opracowania GPR (potrwa to minimum rok) nie będzie możliwe prowadzenie we Wrocławiu nowych działań stricte rewitalizacyjnych.

Projekty Wrocławskiej Rewitalizacji mają być kontynuowane i prowadzone przez Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta. W ramach nowego programu „rewitalizacja NOWA” mają miejsce konsultacje z mieszkańcami, które w całości złożą się na nowy proces rewitalizacyjny i przyczynią się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Najbliższe konsultacje na Przedmieściu Oławskim będą miały miejsce 13 czerwca.