Data dodania: 01/06/2015

Zakończyła się rewitalizacja Kanału Elbląskiego, drogi lądowo-wodnej łączącej Elbląg m.in. z Iławą i Ostródą. Wykonawcą inwestycji był Mostostal Warszawa. Wartość kontraktu wynosi 52 mln zł.

Inwestorem przedsięwzięcia był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Rewitalizacja Kanału Elbląskiego obejmowała odcinek pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny. Kontrakt przewidywał kompleksowy remont pięciu zabytkowych pochylni. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w styczniu 2013 r. i zakończyła 21 maja br.

W ramach umowy wykonano prace architektoniczno-budowlane, hydrotechniczne i mechaniczno-technologiczne.  Obszar inwestycji stanowił Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, znajdującego się w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 Jezioro Drużno i rezerwatu przyrody Jezioro Drużno.

- Kierowanie remontem Kanału Elbląskiego było dla mnie nie lada wyzwaniem. To jedyna taka budowla w Polsce i najprawdopodobniej w Europie. Oddalone od siebie pochylnie (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) to pięć podobnych do siebie charakterem budów, kilka pozwoleń na budowę objętych jednym przedsięwzięciem. Inwestycja obejmowała wszystkie branże począwszy od robót ziemnych, żelbetowych, torowych, hydrotechnicznych, umocnieniowych, inżynieryjnych, robót elektrycznych, sanitarnych, drogowych, branży mechanicznej, czy konserwatorskiej. W zakresie prac wykonano remont budynku Nadzoru Wodnego, maszynowni i budynków socjalnych oraz budowę nowego budynku Izby Historii Kanału Elbląskiego – powiedział Paweł Półtorak, kierownik kontraktu Mostostal Warszawa.

Mostostal Warszawa oddał inwestycję do użytku 29 maja br. W sobotę, 30 maja br. żegluga ruszyła na nowo na całej długości Kanału Elbląskiego.