Data dodania: 03/08/2018

Warszawski magistrat ogłosił konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby domu kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12. Prace konkursowe będą przyjmowane do 25 października 2018 r.

 

Jednoetapowy konkurs dotyczy koncepcji architektonicznej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury oraz Domu Kultury Śródmieście, zwanej Twórcza Twarda. W budynku ma się znaleźć sala widowiskowa na ok. 330 miejsc. Gospodarzami obiektu będą dwie niezależne placówki tj. MDK „Muranów” im C.K. Norwida i DKŚ z ul. Smolnej w Warszawie. Projekt musi uwzględniać potrzeby obydwu ośrodków, wydzielając dla nich osobne przestrzenie, a jednocześnie stwarzać możliwość wspólnego korzystania z sali widowiskowej i niektórych stref użytkowych, w tym kawiarni i przestrzeni wystawienniczej. Poza pomieszczeniami administracyjnymi, w obiekcie przewidziano m.in.: salę ekspozycyjną, pracownie artystyczne, sale prób, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Inwestycja obejmie również plac zabaw, siłownię plenerową w części rekreacyjnej oraz miejsca prakingowe.

 

Podczas oceny prac pod uwagę będą brane: atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji (60%), sposób powiązania funkcjonalno-przestrzennego z otoczeniem (25%) oraz uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji (15%).

 

Autorowi pracy konkursowej, która zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą zostanie udzielone zamówienie na uszczegółowienie pracy konkursowej, w trybie negocjacji z wolnej ręki.