Data dodania: 25/04/2022

Zarząd i rada nadzorcza Grupy Energa zdecydowały, że zysk netto za 2021 rok w wysokości 210 mln zł zostanie przeznaczony jako nakłady na inwestycje w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze.
 Do do 2030 r. nowe projekty Energi pochłoną ok. 31,5 mld zł.

Przeznaczenie środków na kapitał rezerwowy spółki oznacza zmniejszenie zapotrzebowania Energi na finansowanie zewnętrzne. W efekcie przyspieszy to realizację planowanych przez Energę inwestycji. Grupa zakłada przeznaczenie na inwestycje do 2030 r. ok. 31,5 mld zł, z czego aż ok. 15,2 mld zł w latach 2021-2025. Na Linię Biznesową Dystrybucja przeznaczone zostanie ok. 16,9 mld zł, na Linię Biznesową Wytwarzanie ok. 13,6 mld zł, zaś na Linię Biznesową Sprzedaż i pozostałe spółki ok. 1,1 mld zł.


Grupa Energa przeznaczy na inwestycje do 2030 r. ok. 31,5 mld zł.

W 2021 r. zrealizowano kolejne etapy projektu  bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. W grudniu 2021 r. projekt uzyskał z rynku mocy 17-letni kontraktu na ok. 696 MW. To oznacza, że całkowity przychód z umowy od 2026 roku może wynieść co najmniej 4,73 mld zł. Z kolei w marcu br. spółka celowa CCGT Ostrołęka przekazała generalnemu wykonawcy zadanie rozpoczęcia prac.


Grupa Energa w 2021 roku rozbudowywała też potencjał OZE. Rozpoczęła m.in. akwizycję farmy fotowoltaicznej PV Wielbark na Mazurach. Realizowała też budowę sześciu farm o łącznej mocy zainstalowanej ok. 25 MW. W kwietniu br. Energa Green Development, spółka zależna Energi, uzyskała warunki przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu budowy farmy fotowoltaicznej PV Mitra w gm. Przykona (pow. turecki). PV Mitra to największy obecnie projekt fotowoltaiczny realizowany przez Grupę Orlen.


Pełen dostęp do informacji o inwestycjach z całej Polski. Wypróbuj bez zobowiązań >>

W 2021 r. kontynuowane były też prace w ramach programu inwestycyjnego w Elektrociepłowniach Elbląg i Kalisz. W pierwszym przypadku trwała budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 114 MWt, w drugiej zaś rozpoczęła się realizacja podobnej jednostki, o mocy ok. 50 MWt. W obu zakładach planowane są bloki silników gazowych, a w Elblągu również blok biomasowy.

Rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych oraz infrastruktury dystrybucyjnej został zapisany w „Strategicznym Planie Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030” i jest zgodny z celami wyznaczonymi dla energetyki w strategii Orlen2030 dla całej grupy kapitałowej.