Data dodania: 21/02/2018

PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy prac przygotowawczych do budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, wraz z modernizacją istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz. Cała inwestycja ma wartość 7 mld zł.

 

Oferty złożyły dwa konsorcja: Egis Rail - 221,4 mln zł oraz AECOM Polska - 208,5 mln zł. Realizacja prac przygotowawczych planowana jest w latach 2018 – 2021. Będzie to I etap realizacji inwestycji, który obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do budowy linii kolejowych na trasie Podłęże – Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna, wraz z modernizacją istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Wykonawca dokumentacji projektowej dostarczy opracowania niezbędne do wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych. Będzie to m.in. koncepcja programowo-przestrzenna (KPP), projekty budowlane i wykonawcze oraz decyzje administracyjne (w tym m.in. decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę, pozwolenia wodnoprawne). Przygotuje również materiały przetargowe, wymagane do ogłoszenia postępowań na roboty budowlane.

 

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie 75-kilometrowa linia między Chabówką a Nowym Sączem. Powstanie ponadkilometrowa estakada oraz dwa tunele o łącznej długości 5,8 km. Linia będzie dostosowana do prędkości 120 km/h. Wybudowana będzie również 58-km linia łącząca Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną, na której pociągi będą rozwijać prędkość do 160 km/h. Wartość przedsięwzięcia jest szacowana na ponad 7 mld złotych.