Data dodania: 27/03/2009

Wiosna 2002 – gmina Białołęka opracowuje tzw. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla mostu –


Grudzień 2003 – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaskarża decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla mostu.

 

Marzec 2004 – po proteście ekologów okazało się, że niemal wszystkie przygotowania do budowy mostu trzeba zaczynać od zera. Zaskarżyli dokumenty na krótko przed wygaśnięciem dawnego planu zagospodarowania przestrzennego.


Kwiecień 2004 – decyzją rządu most ma być w przyszłości drogą krajową. A to oznacza, że można go budować z wykorzystaniem przyspieszonych procedur.


Kwiecień 2005 – ogłoszenie wyników konkursu na „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Trasy Mostu Północnego”. Sąd Konkursowy przyznał I nagrodę dla pracy konkursowej złożonej przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8.


I nagroda – charakterystyka pracy konkursowej:

  • Most – trzy niezależne obiekty w postaci dźwigarów skrzynkowych wykonanych z betonu sprężonego. Rozpiętość przęseł: 45 + 65 + 110 + 200 + 110 + 4 x 65 +45 = 835 m. Łączna szerokość pomostu 13,87 + 13,80 + 16,35 = 44,02 m. Ruch tramwajowy odbywa się po skrajnym północnym obiekcie. Wysokość konstrukcji zmienna, w przęsłach nurtowych od 4,75 m do 11,00 m w przęsłach zalewowych od 3,25 m do 4,46 m. Obiekty oparte są na niezależnych filarach przy czym podpory nurtowe posadowione są na wspólnym fundamencie.

  • Trasa i węzły – trasa spełnia parametry przewidziane w regulaminie. Łącznie przewiduje się wybudowanie 14 estakad oraz ściany oporowe.

a) Węzeł lewobrzeżny:

- TMP przebiega w wykopie pod ul. Marymoncką i pod ul. Wybrzeże Gdyńskie (Wisłostrada).

- Tramwaj z ul. Marymonckiej przejeżdża po estakadzie nad TMP, po czym wykonuje pętlę przejeżdżając wiaduktem nad własną trasą i wjeżdża na most po obrzeżu węzła.

b) Strona prawobrzeżna:

- TMP przebiega estakadami nad ul. Świderską. Pomiędzy tą ulicą a ul. Myśliborską TMP schodzi na poziom terenu.

- Węzeł ul. Myśliborska –jednopoziomowy.

- Tramwaj opuszcza TMP skręcając na Tarchomin w ul. Trakt Nadwiślański.

Ul. Trakt Nadwiślański przebiega nad TMP.

- UL. Modlińska – jednopoziomowy z TMP.


Listopad 2005 – wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji: Budowa Trasy Mostu Północnego.


Lipiec 2006 – unieważnienie konkursu na „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Trasy Mostu Północnego”. Unieważnienie konkursu otworzyło możliwość do podjęcia przygotowań do wdrożenia procedury „ projektuj i buduj”. Przetarg na wykonawcę musi poprzedzić opracowanie „Programu funkcjonalno użytkowego dla zaprojektowania i wykonania TMP”.


Maj 2006 – ogłoszenie przetargu na „Program funkcjonalno użytkowy dla zaprojektowania i wykonania TMP”.


Czerwiec 2006 – podpisanie umowy z Konsorcjum UNIPLAN Sp. z o.o. z Poznania i Instytut Badawczy Dróg i Mostów z Warszawy na wykonanie „Program funkcjonalno użytkowy dla zaprojektowania i wykonania TMP”.


Lipiec 2006 – ogłoszenie przetargu „Projektuj – Buduj”


Grudzień 2006 – upływa termin złożenia ofert w przetargu „Projektuj – Buduj”. Wpłynęły oferty trzech konsorcjów w wysokości netto:

- „ACCIONA” – 1 308 200 009,34 PLN

- „BUDIMEX DROMEX” – 1 401 850 000,00 PLN

- „WPRD” – 1 505 743 758,93 PLN


Styczeń 2007 – unieważnienie przetargu „Projektuj – Buduj”. Powodem unieważnienia jest zbyt duża różnica pomiędzy ceną oferentów a środkami którymi dysponuje Inwestor. Inwestor przewidywał, że koszt całej inwestycji, z kosztami gruntów wyniesie 543 000 000,00 PLN.


Styczeń 2007 - Ogłoszenie przetargu na projekt Trasy Mostu Północnego.


Czerwiec 2007 - Siedem ofert zostało złożonych w przetargu na sporządzenie dokumentacji Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła Pułkowa do węzła Modlińska.
Projekt ma być gotowy w ciągu 310 dni od podpisania umowy, jednak firmy mają szansę zyskać dodatkowe punkty w przetargu za przyspieszenie prac. Trasa Mostu Północnego połączy Białołękę z Wisłostradą.

Oferty cenowe i przyspieszenie prac:


1) Transprojekt Warszawa, Tramprojekt Warszawa 19,507 mln zł, 310 – 0

2) Baks Warszawa, Bonifica S.p.A. Rzym: 18,422 mln zł, 310 - 14
3) Transprojekt Gdański - 12,013 mln zł, 310 - 0
4) Schmitt Stumpf Monachium, Europrojekt Gdańsk 14,794 mln zł, 310 - 0
5) Schüessler Plan Duesseldorf 15,862, mln zł, 310 - 28
6) WBP Zabrze, Inmost-Projekt Gliwice, BPK Katowice,

DE KA ER Bytom 22,872 mln zł, 310 - 28
7) DHV Polska Warszawa, Pomost Warszawa,

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Gdańsk 23,484 mln zł, 310 - 0


Czerwiec 2007 – wybrano Schüßler Plan Düßeldorf jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dokumentację Trasy Mostu Północnego między węzłami Pułkowa i Modlińska. Niemiecka firma chce dostać za swoją pracę 15,862 mln zł i zaoferowała skrócenie przygotowania dokumentacji z 310 do 282 dni.OPIS INWESTYCJI TMP

W pierwszej fazie powstanie wraz z mostem liczący 3,1 km odcinek pomiędzy węzłem Wisłostrada a węzłem Modlińska. Następnie ma być realizowany dalszy fragment o długości 10,7 km, obejmujący odcinek pomiędzy węzłem Trasy N-S i węzłem Wisłostrada w lewej części oraz między Modlińską, a węzłem Trasy Olszynki Grochowskiej w prawej części Warszawy. Docelowo Trasa Mostu Północnego ma połączyć Trasę Salomea - Wolica ze Wschodnią Obwodnica Warszawy, czyli przebiegać z Ursusa, Włoch przez Bemowo, Bielany, Białołękę do Marek i Wesołej. Dość dokładny przebieg wygląda tak:  Początek w węźle trasy Salomea-Wolica z alejami Jerozolimskimi (obecne skrzyżowanie alej i ul. Dzieci Warszawy). Następnie TMP przebiega projektowaną ul. Nowolazurową, czyli wzdłuż granicy między dzielnicami Ursus i Włochy do rejonu stacji kolejowej Warszawa-Ursus Pn., gdzie skręca na północ wpadając w ul. Lazurową (w rejonie wlotu ul. Szeligowskiej). Dalej TMP prowadzona jest korytarzami obecnych ulic: Lazurowej i gen. Kaliskiego do lotniska Bemowo. Przecina lotnisko oraz ul. Księżycową (ok. 350 metrów na północny zachód od Maszewskiej), aby w rejonie ul. Rodziny Połanieckich mieć węzeł z planowaną trasą S7. Następnie TMP wpada w korytarze ulic: Nocznickiego i Pstrowskiego dochodząc do Wisły. Przebieg TMP w prawobrzeżnej części miasta (do węzła z TOG) jest przedstawiony na mapkach poniżej. Dalej od węzła z TOG, TMP planuje się wytyczyć ok. 200 metrów na północ od kanałku Markowskiego, aby w Markach TMP poprowadzić po południowej stronie Fabryki Okładzin i przeciąć Radzymińską w rejonie ulicy Lisa-Kuli, a następnie połączyć ją ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy. Trasa Mostu Północnego przebiega na terenie zarezerwowanym w planie zagospodarowania przestrzennego. Na prawym brzegu Wisły, chronionym wałem, trasa przebiega na terenie płaskim. W sąsiedztwie znajdują się osiedla mieszkaniowe Nowy Tarchomin, Nowodwory, Winnica i Stare Świdry Tarchomin. Trasa przecina się z ulicą Marymoncką, Wybrzeżem Gdyńskim, Świderską, Myśliborską, Obrazkową i Modlińską. Planowane jest połączenie z istniejącymi drogami poprzez następujące węzły: bezkolizyjny węzeł z Wisłostradą (Marymoncka, Wybrzeże Gdyńskie), z Traktem Nadwiślańskim w ciągu ulicy Myśliborskiej, wielopoziomowy węzeł z Modlińską. W obrębie węzła Marymoncka-Wybrzeże Gdyńskie ulica Pstrowskiego zostanie przeprowadzona pod ul. Marymoncką i połączona z ulicą Prozy. Po prawej stronie Wisły nastąpi przełożenie ulicy Obrazkowej. Szerokość rzeki w miejscu przebiegu trasy wynosi ok. 650 m. Projektowana trasa na odcinku od ul. Marymonckiej do Wisły przebiega przez tereny o funkcji mieszkaniowej, składowo-magazynowej o niskim standardzie technicznym oraz przez tereny niezagospodarowane i nie użytkowane, zadrzewienia nadwodne i zakrzewienia.

 

 mapa inwestycji

Realizacja Trasy Mostu Północnego podzielona jest na etapy:

  1. Budowa mostu północnego wraz z dojazdami do niego, tj. odcinek o długości 3,1 km od węzła "Pułkowa"(na przecięciu z ul. Wybrzeże Gdyńskie i ul. Marymoncką) w dzielnicy Bielany, do węzła "Modlińska" w dzielnicy Białołęka.

  2. Budowa części Trasy Mostu Północnego, na odcinku od węzła z trasą N-S do węzła "Pułkowa w dzielnicy Bielany oraz od węzła "Modlińska" do węzła z Trasą Olszynki Grochowskiej.

  3. Budowa pozostałego odcinka Trasy Mostu Północnego, od węzła z trasą S-W do trasy N-S oraz od węzła z TOG do Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

W przypadku etapu drugiego najszybciej ma szansę powstać "podfragment" w dzielnicy Bielany obejmujący odcinek od stacji końcowej I linii metra do węzła "Pułkowa".


Czas realizacji odcinka od węzła Pułkowa do węzła Modlińska – 32 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą.