Data dodania: 19/02/2020

Zarząd spółki Atal przyjął program emisji obligacji skierowanych do inwestorów kwalifikowanych. Zakłada on emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł.

Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot. – Środki z emisji obligacji pozwolą nam na dalszy wzrost oferty oraz liczby realizowanych projektów. W całej Polsce posiadamy w realizacji ok. 50 zdywersyfikowanych przedsięwzięć deweloperskich. W zeszłym roku do sprzedaży wprowadziliśmy ok. 20 nowych inwestycji lub ich kolejnych etapów. W tym roku planujemy rozszerzyć portfolio o podobną liczbę lokali – mówi Zbigniew Juroszek, prezes Atal.

W 2019 roku deweloper zakontraktował rekordową liczbę 3196 lokali. To 32% więcej niż przed rokiem (2420) i blisko 15% więcej niż w 2017 roku (2787). Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Warszawie (638), Krakowie (583) i Łodzi (505). Założenia spółki na 2020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie – zbliżonym do wyniku z 2019 roku. Od stycznia do września 2019 roku, po wydaniu 1094 lokali, Atal uzyskał 418,7 mln zł przychodów i 68,5 mln zł zysku netto. W całym 2019 roku spółka przekazała klientom 1769 lokali.

Spółka rozwija kompetencje na rynku komercyjnym, wprowadzając do oferty kolejne biurowce. Pierwszy nowy obiekt – o powierzchni ok. 13,5 tys. PUM – powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Aleja Pokoju 81 to kolejny kompleks biurowy, który powstaje na krakowskich Czyżynach i zaoferuje 8,4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Oba biurowce zdobyły certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage. Deweloper planuje kolejne projekty w innych lokalizacjach.