Data dodania: 18/02/2020

Erbud podpisał kontrakt na generalne wykonawstwo Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu, który powstanie w budynkach dawnej piekarni. Umowa ma wartość niemal 168 mln zł.

Inwestycja jest zlokalizowana przy ul. Sienkiewicza we Wrocławiu. Kontrakt Erbudu obejmuje remont z przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków dawnej piekarni Mamut, w których będzie się mieścił Dom Studencki Base Camp. Wartość umowy, jaką zarząd Erbudu podpisał z inwestorem - spółką BC Wrocław Sienkiewicza, wynosi 167,7 mln z.

Jak podaje wykonawca, zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 26 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w terminie 14 dni po wydaniu polecenia rozpoczęcia prac.