Data dodania: 12/07/2021

Na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Wykonawcą inwestycji jest Warbud.

W Krakowie powstanie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności


Krakowski Uniwersytet Rolniczy powiększy się o placówkę badawczą.  W ramach Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności prowadzone będą badania umożliwiające wdrożenie produktów, technologii i procedur podnoszących bezpieczeństwo i zapewniających wysoką jakość żywności. Końcowym etapem będzie zagospodarowanie odpadów. Użytkownikami Centrum będzie głównie kadra naukowa z Wydziałów: Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz Technologii Żywności.

Umowa z wykonawcą - firmą Warbud została podpisana w sierpniu 2020 r. i opiewa na kwotę ponad 37 mln zł brutto. Oficjalne rozpoczęcie budowy nastąpiło w pierwszym tygodniu lipca br.  Budynek Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności będzie liczył 3100 mkw. powierzchni użytkowej, jego kubatura wyniesie 27 800 msześć.

W obiekcie znajdą się m.in. linie produkcyjne (piekarsko-ciastkarska wraz z magazynem i młynem, mięsa wraz z magazynem, ryb, a także do produkcji soków, napojów i win z leżakownią i magazynem, a także mleka z magazynem), minibrowar ze śrutownią, magazynem i leżakownią piw, specjalistyczne pracownie (sensoryczna z przygotowalnią, gastronomiczna, nutrigenomiki, proteomiki, histologiczna, komórek pierwotnych, wysokospecjalistycznych technik analitycznych, HPLC MS-MS) i laboratoria (mikrobiologiczne, analityczne, technologii przetwarzania odpadów, fizycznych modyfikacji, suszarnicze i odzyskania substancji prozdrowotnych, ekstruzji i tłoczenia, sortowania, konfekcjonowania, pakowania i znakowania surowców i produktów, przechowalnicze, automatyzacji procesów technologicznych, bioreaktory) oraz pomieszczenia urządzeń modułowych.Planowany termin zakończenia realizacji całego projektu to 29 stycznia 2023 r. Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, a następnie wyposażenie go w niezbędny sprzęt i aparaturę. Zgodnie z umową (realizowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”) zawartą z generalnym wykonawcą obiekt powinien zostać oddany do użytkowania do 31 sierpnia 2022 r.