Data dodania: 15/12/2021

Spółka Unibep podpisała, wart blisko 42 mln zł, kontrakt związany z dostosowaniem źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska. To pierwsza umowa Unibepu w segmencie budownictwa energetycznego.

Unibep jako generalny wykonawca m.in. opracuje kompletną dokumentację projektową, zapewni całość usług związanych z realizacją kontraktu, w tym dostawę i roboty budowlano-montażowe przy zabudowie trzech kotłów wodnych olejowo-gazowych, o mocy 14,2 MWt każdy, wraz z wymaganą infrastrukturą w zakresie gospodarki olejem opałowym, doprowadzeniem gazu do kotłów i wyprowadzeniem ciepła z nowego źródła. Generalny wykonawca wykona także wszystkie prace budowlane związane z nowymi funkcjonalnościami budynków poddanych przebudowie czy modernizacji.

– To nasz historyczny projekt i pierwszy podpisany w ramach nowego segmentu energetyczno-przemysłowego, który formalnie w Unibep funkcjonuje od niedawna – mówi Leszek Gołąbiecki, prezes Unibepu. – Jest to krok ku dywersyfikacji oferty naszej spółki w szeroko pojętym obszarze budownictwa. W spółce zostali zatrudnieni eksperci i doświadczeni menedżerowie, których celem jest rozwój budownictwa energetyczno-przemysłowego.

Według umowy, Energetyka Cieszyńska po przebudowie ma ruszyć za niecały rok – termin realizacji inwestycji ustalono na dzień 30 listopada 2022 r.– Nowy segment działalności budownictwa w Unibep będzie obejmował m.in. budowę spalarni, kogenerację, ciepłownicze systemy rozproszone, rozruchy, czyszczenie systemów. Na dzień dzisiejszy nowy segment działalności będzie rozwijany w strukturach spółki – dodaje Przemysław Janiszewski, Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep, odpowiedzialny za rozwój segmentu. – Widzimy realną szansę na intensywniejsze włączenie się Grupy Unibep w transformację w kierunku krajowej gospodarki zero- i niskoemisyjnej.