Data dodania: 01/04/2021

Konsorcjum Budimeksu oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej realizuje projekt SeHePa dotyczący opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości. Projekt znajduje się obecnie w fazie badań przemysłowych, w ramach którego trwają zaawansowane prace nad opracowaniem technologii wytwarzania mikrokapsułek z wypełnieniem naprawczym, powiązane z oceną efektu samonaprawy lepiszcza i mieszanki mineralno-asfaltowej w skali laboratoryjnej.

Projekt SeHePa dotyczy opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych.

W wyniku przeprowadzonych licznych eksperymentów, podczas których testowano różnego rodzaju materiały otoczkowe, opracowano mikrokapsułki żelatynowe z wypełnieniem naprawczym w postaci bioestrów. Potwierdzono zdolność mikrokapsułek do pękania i uwalniania środka naprawczego w miejscach mikropęknięć lepiszczy asfaltowych, a poprawę efektu samonaprawy asfaltów zaobserwowano w badaniach ciągliwości z pomiarem siły rozciągania i energii odkształcenia.

Na podstawie pozytywnych wyników badań lepiszczy asfaltowych z dodatkiem mikrokapsułek stwierdzono, że istnieją wyraźne przesłanki do rozpoczęcia zaawansowanych badań mieszanek mineralno-asfaltowych z tymi lepiszczami, które odbywać się będą w laboratoriach Politechniki Warszawskiej oraz w Laboratorium Centralnym Budimex. Po zakończeniu badań przemysłowych rozpocznie się faza badań rozwojowych, w ramach której zostaną wykonane drogowe odcinki testowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego wartość to 4 mln zł. Zakończenie projektu jest planowane w II kwartale 2023 roku.