Data dodania: 07/02/2022

Grupa Orlen wnioskuje o przyznanie 7 nowych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Koncern zapowiada też złożenie wniosków o przyznanie pozostałych 4 koncesji na tym obszarze. Łączna moc możliwa do uzyskania na Bałtyku szacowana jest na ok. 7 GW.

Orlen do końca dekady na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty farm wiatrowych, przeznaczy 47 mld zł.– Strategia Grupy Orlen do 2030 roku zakłada, że kluczowym obszarem rozwoju będzie energetyka oparta głównie o odnawialne źródła energii. Plany dotyczące budowy nisko- i zeroemisyjnych mocy energetycznych opieramy na najbardziej efektywnych technologiach, umożliwiających modernizację tego segmentu działalności. Dlatego chcemy inwestować w morskie farmy wiatrowe, które stanowią jeden z najważniejszych kierunków rozwoju nie tylko naszego koncernu, ale i całej polskiej gospodarki. Mamy wiedzę i odpowiednie zasoby, aby być liderem tego procesu. Dlatego chcielibyśmy pozyskać jak największą liczbę nowych koncesji. To istotne ze względu na pożądany efekt skali, który umożliwi udział biznesowy i maksymalizację wkładu polskich przedsiębiorców w łańcuch wartości dla morskich elektrowni wiatrowych – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.Na wodach Bałtyku zainstalowanych jest obecnie ok. 2,2 GW mocy, a według szacunków ekspertów, do 2050 roku mogą one osiągnąć poziom nawet 93 GW. Jak podkreśla spółka, potencjał Morza Bałtyckiego wynika przede wszystkim ze sprzyjających energetyce wiatrowej warunków, takich jak jego niskie zasolenie, stosunkowo niewielka głębokość i stałe, silnie wiejące w skali całego roku wiatry.

Według założeń „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, na polskich wodach ma powstać od 9 do 11 GW mocy zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej. Grupa Orlen do końca dekady na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty offshore wind, przeznaczy 47 mld zł.Pełen dostęp do informacji o inwestycjach z całej Polski. Wypróbuj bez zobowiązań >>

Inwestycje w gramy wiatrowe na Bałtyku są realizowane przez spółki zależne: Orlen Neptun i Energa Morskie Farmy Wiatrowe. Koncern ma w planach projekt Baltic Power – morską farmę wiatrową o mocy do 1,2 GW, w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Jej budowa, zgodnie z harmonogramem, planowana jest na lata 2024 – 2026. Zlokalizowana ok. 23 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa farma o mocy do 1,2 GW docelowo zasili nawet milion polskich gospodarstw domowych.