Data dodania: 22/09/2022

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił spółce Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi,  spółce zależnej PAK-Polska Czysta Energia, kredytu inwestycyjnego na okres 16 lat w wysokości 135 mln zł oraz kredytu VAT do kwoty 30 mln zł.

Farma wiatrowa w Kazimierzu Biskupim będzie się składać z 7 turbin wiatrowych.

Środki z kredytu inwestycyjnego posłużą na finansowanie budowy farmy wiatrowej w Kazimierzu Biskupim (powiat koniński),  która będzie się składać z 7 turbin wiatrowych o łącznej mocy 17,5 MW. Ocena warunków wietrznych w tym regionie pozwoliła inwestorowi oszacować roczną produkcję energii z farmy na 52,3 GWh. Uruchomienie farmy powinno nastąpić w trzecim kwartale 2023 roku.


Pełen dostęp do informacji o inwestycjach z całej Polski. Wypróbuj bez zobowiązań >>

– Jesteśmy świadomi jak ważne, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej, jest dywersyfikowanie źródeł energii. Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów strategii BGK. Spłata finasowania bazuje na umowie zakupu energii przez podmiot prywatny (umowa typu „power purchase agreement”) i cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju OZE poza systemem aukcyjnym  – powiedział Dariusz Szwed, członek zarządu BGK.


Moc z farm wiatrowych w Polsce stanowi obecnie ok. 37% mocy ze wszystkich źródeł odnawialnych. Wyższy udział ma fotowoltaika, która odpowiada za 52% mocy OZE. Ze względu jednak na swoją efektywność farmy wiatrowe są największą siłą w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.