Data dodania: 01/09/2021

W Środzie Śląskiej rozpoczęła się budowa zakładu PepsiCo. Projekt, którego wykonawcą jest Budimex to największa inwestycja PepsiCo w Polsce i pierwszy na świecie zakład, którego rozwiązania projektowe będą dążyły do redukcji śladu węglowego już na etapie budowy.


Realizacja inwestycji rozpoczęła się od uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. Budimex odpowiada za budowę zakładu wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Wartość inwestycji wynosi ponad 350 mln zł. Realizacja kontraktu będzie przebiegała etapowo w latach 2021-2025.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 30 ha, a powierzchnia zabudowy 54 700 mkw. Budynek ma posiadać najwyższe parametry ekologiczne. Będzie to pierwszy na świecie zakład PepsiCo, którego rozwiązania projektowe będą dążyły do redukcji śladu węglowego już na etapie budowy. Zakład ma zostać wyposażony w zaawansowane i najbardziej efektywne technologicznie linie produkcyjne o najniższym zużyciu energii, wody i gazu na 1 kg produkcji. Budynek ma być zaopatrzony w instalację odzysku wody, ciepła technologicznego z konwersją ciepła na chłodzenie i ogrzewanie.

Zakład będzie neutralny klimatycznie. Z myślą o ochronie środowiska zainstalowana zostanie własna fotowoltaika na budynku biurowym oraz wysokiej klasy zakładowa oczyszczania ścieków, a także punkty zasilania samochodów elektrycznych.