Data dodania: 29/05/2020

W jedenastym tygodniu monitorowania rynku budowlanego pod kątem wpływu sytuacji związanej z koronawirusem rejestrujemy zaledwie trzy wstrzymywane projekty. Pandemia nie ma obecnie większego przełożenia na pracę budów, odbiła się jednak wyraźnie na wynikach wielu spółek, które odnotowały w I kwartale spadki.

Michał Oksiński, Kompas Inwestycji

Informacje na temat wstrzymywanych z powodu epidemii inwestycji są pozyskiwane przez Kompas Inwestycji od 16 marca br. Dane są aktualizowane na bieżąco, w oparciu o bezpośredni kontakt z inwestorami, projektantami i wykonawcami. Na koniec maja serwis zarejestrował 170 wstrzymanych inwestycji o łącznej wartości 5810 mln zł. W jedenastym tygodniu monitorowania rynku budowlanego pod kątem wpływu pandemii koronawirusa odnotowaliśmy tylko trzy zamrożone projekty. Do tej pory wznowiono 6 inwestycji.

Najwięcej - 30 wstrzymanych projektów odnotowano na Mazowszu (łączna wartość ok. 1073 mln zł), na terenie woj. pomorskiego 23 (766 mln zł), w Wielkopolsce jest ich 22 (920 mln zł). Na Podlasiu nie zarejestrowano wstrzymywanych inwestycji, zaledwie jeden zamrożony projekt znajduje się na obszarze woj. opolskiego, po trzy w województwie śląskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim.

W gronie wszystkich wstrzymanych inwestycji najliczniejsze są projekty mieszkaniowe (51). W gronie zamrożonych projektów są również obiekty: produkcyjne (30), handlowo-usługowe (28), magazynowe (23), hotelowe (20) i biurowe (17).

Konsumenci są sceptyczni

W poniedziałek 4 maja, po blisko dwóch miesiącach od zamknięcia, otwarto częściowo centra handlowe z zachowaniem restrykcyjnych zasad higieniczno-sanitarnych. Jak wynika z badania przeprowadzonego tydzień później, na zlecenie Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, zarządcy centrów handlowych nie mogli liczyć na to, że konsumenci przeprowadzą szturm na reaktywowane obiekty.

Z badania Kantar, wynika, że Polacy nie tylko nie wrócili chętnie do zakupów w galeriach, ale wielu z nich nie zamierza tego robić w dłuższej perspektywie. Potrzeba zakupu wielu produktów (jak na przykład ubrania) zmalała, jest odkładana na później czy też odbywa się poprzez Internet. Aż 27% respondentów zadeklarowało, że nie zamierza odwiedzić CH wcześniej niż za 2 tygodnie, a 39% w ogóle nie planuje tego w ciągu najbliższego miesiąca.

Spadki w pierwszym kwartale


Spółka P.A. Nova, deweloper działający w sektorze handlowym i generalny wykonawca, po pierwszym kwartale 2020 r. odnotowała 41,94 mln zł przychodów wobec 53,96 mln zł rok wcześniej. Spadek jest widoczny również na poziomie zysku - 6,61 mln zł wobec 8,58 mln zł zysku netto w I kwartale 2019 r.

W komentarzu do wyników spółka poinformowała, że poziom odwiedzalności w pierwszym tygodniu otwarcia w obiektach należących do Grupy P.A. Nova wynosił od 55% do 100% w zależności od obiektu. Wskaźnik ten wzrastał w kolejnych tygodniach do poziomu 65-100% w ostatnim tygodniu maja. Zarząd Grupy prowadzi obecnie negocjacje z częścią najemców, dotyczące ustalenia polityki czynszowej w kilkumiesięcznym okresie przejściowym, w którym najemcy będą dotknięci niższym niż w ubiegłych latach poziomem obrotów, wywołanym obowiązującymi obostrzeniami i wpływem pandemii na postawy klientów.

Równocześnie z wprowadzeniem przez rząd ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych, zarząd P.A. Nova przystąpił do negocjacji z bankami finansującymi poszczególne spółki celowe, prowadzące galerie. Negocjacje te miały na celu zawieszenie spłat rat kredytowych w okresie zamknięcie obiektów jak i po tym czasie. Wszystkie spółki celowe dotknięte obostrzeniami zawarły z bankami porozumienia dotyczące zawieszenia spłat rat kapitałowych w okresie 3 lub 6 miesięcy. Przystąpiono również do negocjacji dotyczących dostosowania długoterminowych harmonogramów spłat kredytów do nowej sytuacji gospodarczej. Działający głównie w sektorze biurowym Warimpex w I kwartale br. wypracował wzrost przychodów ze sprzedaży o 26% do 7,9 mln euro, na poziomie wyniku netto jest to strata w wysokości -18,7 mln euro (ten sam okres ubiegłego roku spółka zakończyła z zyskiem 11,8 mln euro). Warimpex deklaruje, że prace planistyczne związane z realizacją projektów obiektów biurowych Mogilska III i Chopin Office w Krakowie, a także Białystok Offices w Białymstoku prowadzone są planowo.

– W tej chwili bardzo trudno jest przewidzieć skutki, jakie w dłuższym okresie wywoła kryzys spowodowany koronawirusem, niemniej jednak z tej perspektywy wyjątkowo rekordowy rok 2019 raczej się nie powtórzy – komentuje Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu. W 2020 roku spółka będzie się koncentrować na przygotowaniach do prac budowlanych i na uzyskiwaniu pozwoleń na budowę.

Dla J.W. Construction, dewelopera i właściciela obiektów hotelowych, pierwszy kwartał zakończył się spadkiem przychodów z poziomu 101,2 mln zł w ubiegłym roku do 45,5 mln zł w roku bieżącym i stratą w wysokości -4,5 mln zł. W pierwszym kwartale 2020 r. deweloper zawarł 210 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz płatnych rezerwacji wobec 280 przed rokiem. Grupa rozpoznała w przychodach pierwszego kwartału 29 mieszkań w porównaniu do 266 jednostek przed rokiem.