Nazwa inwestycji
Trasa z mostem przez Odrę w Opolu

Ogólne informacje
Miasto planuje budowę kolejnej przeprawy przez Odrę. Rozpatrywane są trzy warianty: Trasa Średnicowa, Trasa Bolkowska i Obwodnica Południowa. Kilka mostów jest potrzebnych do powstania trasy. Trasa Średnicowa pobiegłaby równolegle do linii kolejowej E30 Zgorzelec - Medyka, od ul. Piastowskiej do ul. Prószkowskiej przez wyspę Pasiekę objętą ochroną konserwatorską. Trasa Bolkowska ma przebieg od ul. Krapkowickiej do ul. Armii Krajowej. W jej śladzie znajduje się przejście przez: kanał Ulgi, rzekę Odrę, ul. Marka z Jemielnicy, linię kolejową E30 Zgorzelec - Medyka, al. Przyjaźni, linię kolejową Opole - Warszawa i teren lokomotywowni z rozrządem kolejowym. Na odcinku od kanału Ulgi do rzeki Odry trasa przebiega przez wyspę Bolko stanowiącą tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Obwodnica Południowa ma przebieg od obwodnicy północnej do ul. Strzeleckiej. W śladzie obwodnicy południowej znajduje się przejście przez: rzekę Odrę, ul. Popiełuszki, linię kolejową E30 Zgorzelec - Medyka z torowiskiem w rejonie dworca kolejowego Opole - Groszowice.
Sektor, podsektor
inżynieryjny - pozostałe drogi (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, miejskie)
Województwo
opolskie
Miasto
Opole
Kod pocztowy
45-309
Adres
ul.

Planowana data rozpoczęcia
IV kwartał 2019
Planowana data zakończenia
IV kwartał 2021

Zachęcamy do skorzystania z rejestracji w naszym serwisie oraz wykupienia abonamentu rocznego.

Dzięki temu zyskacie Państwo:

  • możliwość exportu inwestycji do pliku. xls wg. dowolnie wybranego klucza selekcji,
  • powiadomienie na skrzynkę mailową o każdej aktualizacji inwestycji,
  • dostęp do wszystkich raportów o rynku budowlanym,
  • zamieszczenie pełnej wizytówki firmy,
  • możliwość dopisywania się jako firmy biorącej udział w inwestycji,
  • umieszczanie artykułów informujących o firmie, udział w cyklicznych wywiadach,
  • zamieszczenie baneru z boku na stronie głównej,