Inwestycje wstrzymane

Monitorując rynek budowlany serwis Kompas Inwestycji pozyskuje informacje na temat pełnego cyklu życia inwestycji, w tym także dane dotyczące zamrożonych projektów. W pierwszym kwartale 2022 r. wyraźnie rośnie ilość wstrzymanych inwestycji - zwłaszcza w lutym i w marcu, a więc w miesiącach wybuchu wojny w Ukrainie i problemu z dostępnością materiałów. Z ankiety Kompasu inwestycji wynika, że 86% inwestorów jako przyczynę wstrzymania inwestycji wskazuje niestabilne ceny materiałów budowlanych.

Inwestycje wstrzymane - sektor mieszkaniowy

Jako druga przyczyna zamrożenia inwestycji (26% inwestorów) podawana jest sytuacja w Ukrainie, trzecim powodem są wysokie koszty finansowania (18%). Sektor mieszkaniowy, w którym skala realizowanych projektów jest duża, wyraźnie i szybko reaguje na sytuację rynkową, co jest widoczne zwłaszcza w marcu 2022 r. W obawie przed spadkiem popytu spodziewane są kolejne cięcia inwestycji mieszkaniowych.

Inwestycje wstrzymane - sektor niemieszkaniowy

W sektorze niemieszkaniowym wstrzymywane są zdecydowanie mniejsze ilości projektów niż w 2020 roku, w okresie pandemii. Wśród pozostałych - aktualnych przyczyn zamrażania inwestycji pojawiają się rosnące koszty energii i paliw oraz odpływ siły roboczej do Ukrainy. W grupie wstrzymanych projektów rejestrujemy najwięcej inwestycji magazynowych i produkcyjnych, biurowych, hotelowych oraz obiektów z sektora publicznego (administracji, kultury i rozrywki, służby zdrowia).

Inwestycje wstrzymane - sektor inżynieryjny

W sektorze inżynieryjnym rejestrujemy najmniejszą ilość wstrzymywanych przedsięwzięć, choć i w tym przypadku w I kwartale br. widoczny jest ich zauważalny wzrost. W 2022 roku nie zauważamy wyraźnych tendencji do zatrzymywania realizowanych inwestycji drogowych czy też infrastrukturalnych, tak jak było to w I kwartale 2020 roku.

Liczba inwestycji wstrzymanych od początku roku do dzisiaj

Liczba inwestycji wstrzymanych w analogicznym okresie

Liczba inwestycji wstrzymanych w analogicznym okresie