Opinia Skanska S.A.

data dodania: 2010-12-01 13:53:39

Skanska S.A.

Poprzez przejrzysty, czytelny i łatwy w obsłudze interfejs serwis pozwala zdobyć i usystematyzować informacje o planowanych inwestycjach.

Podane parametry: wielkość, etap, projekt, wybór Generalnego Wykonawcy, ogólna informacja o środkach na finansowanie, firmach biorących udział w Inwestycji pozwalają na wstępną ocenę przedsięwzięcia. Przy systematycznym korzystaniu z portalu można dostrzec trendy na rynku w zakresie wzrostów w poszczególnych sektorach.

Kompas Inwestycji udziela informacji o osobach kontaktowych ze strony Inwestora. Kontakt z konsultantem umożliwia zdobycie dalszych informacji na temat konkretnej Inwestycji.

 Zuzanna Sucharda-Modelska, Skanska S.A.


autor: michalo


4821.jpg