NIP: 543-020-03-65

Adres
Kraj: Polska
Województwo: podlaskie
Miasto: Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Ulica: ul. 3 Maja 19

Dane kontaktowe
Telefon: (85) 730 70 61, (85) 731 80 00, (22) 853 89 54, (85) 731 80 11 - sekretariat, (86) 218 55 55 - drogowy
Fax: (85) 730 68 68
E-mail: biuro@unibep.pl

Specyfikacje firmy
Branże:
Generalni Wykonawcy ➙ GW Inwestycje drogowe
Inwestorzy ➙ Inwestor
Inwestorzy ➙ Deweloper
Generalni Wykonawcy ➙ GW Inwestycje Kubaturowe
Generalni Wykonawcy ➙ GW Inwestycje Przemysłowe
Generalni Wykonawcy ➙ GW obiekty sportowe
Generalni Wykonawcy ➙ GW mosty, wiadukty
Generalni Wykonawcy ➙ Wykonanie stanu surowego
Obrót: do 50 mln
Firma córka: posiada spółki-córki

  Legenda
Wartość aktywnych inwestycji:
Wartość wszystkich inwestycji z datą rozpoczęcia w tym roku:

Ilość inwestycji na etapie:

Opis firmy
Unibep S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym na rynku od ponad 65 lat. Spółką z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Biznes Grupy Kapitałowej UNIBEP zbudowany jest na pięciu uzupełniających się segmentach: • generalne wykonawstwo Unibep S.A. w Polsce, w ramach którego głównym filarem jest budownictwo mieszkaniowe; firma posiada silną pozycję na rynku warszawskim. Spółka realizuje też projekty związane z budownictwem komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo-usługowe), a także budownictwem przemysłowym; • generalne wykonawstwo za granicą (Rosja, Białoruś, Niemcy), głównie w zakresie budownictwa komercyjnego; • działalność deweloperska, prowadzona za pośrednictwem spółki Unidevelopment S.A.; obecnie prowadzone są inwestycje w Warszawie i Poznaniu; • produkcja modułów drewnianych do budowy i montaż domów wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej na rynku skandynawskim (głównie w Norwegii), realizowane przez Oddział Unihouse w Bielsku Podlaskim; • budownictwo drogowe i mostowe na terenie Polski północno-wschodniej, realizowane przez Oddział Drogowy Unibep S.A. Od lipca 2015 r. Unibep S.A. jest 100-procentowym udziałowcem białostockiej firmy Budrex-Kobi, wysokospecjalistycznej spółki budującej mosty i przepusty drogowe na terenie całej Polski.

Inwestycje

Centrum Przesiadkowe na Zawodziu

Planowana jest budowa centrum przesiadkowego tramwajowo-autobusowo-samochodowego dla pasażerów w katowickiej dzielnicy Zawodzie.

66,4 mln zł

Realizacja

Galeria Stela

Inwestycja polega na budowie budynku handlowo-usługowego z garażem otwartym na ok. 42 stanowiska i podziemnym na ok. 96 stanowisk wraz z kompletną infrastrukturą w tym m.in. przyłączami, sieciami, przebudowami kolidujących sieci, kompletnym zagospodarowaniem terenu oraz z dojściami, dojazdami, placem i dojazdem dostawczym, zjazdami, a także z rozbiórką istniejącego parterowego ...

21,3 mln zł

Realizacja - Stan zamknięty

DW645 Nowogród - Łomża

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski. Początek opracowania w km ok. 45+918. Koniec opracowania w km ok. 56+106 (granica administracyjna m. Łomża).

43,4 mln zł

Realizacja

DW682 Łapy - Markowszczyzna

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 682 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Łapy – Markowszczyzna od km 2+750 do km 16+788.

174 mln zł

Realizacja

DW676 Białystok - Supraśl

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne. Początek opracowania w km 10+195. Koniec opracowania w km ok. 19+884.

121 mln zł

Realizacja

DW685 Zabłudów - Nowosady

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trzescianka i m. Narew. Początek opracowania w km 0+000. Koniec opracowania w km ok. 35+917.

220 mln zł

Generalny Wykonawca wybrany

Węzeł drogowy w Porosłach: ul. Kleeberga - DK8 - DW676 - ul. Jana Pawła II

Planowane przedsięwzięcie ma na celu budowę dwupoziomowych węzłów drogowych w miejscach skrzyżowań w jednym poziomie na sieci dróg wlotowych do Białegostoku od strony Warszawy: a) drogi krajowej nr 8, drogi wojewódzkiej nr 676, drogi powiatowej nr 1551B oraz drogi gminnej w kierunku Kol. Porosły, b) al. Jana Pawła II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 i ul. Elewatorskiej. Pon...

239 mln zł

Generalny Wykonawca wybrany

Centrum handlowe w Białej Podlaskiej - Karuzela Biała Podlaska

Inwestycja w Białej Podlaskiej zakłada wybudowanie centrum handlowego na terenie przy ulicach Stodolnej, Sportowej oraz Łomaskiej. Realizacja obejmie również infrastrukturę drogową wokół centrum. Jako uzupełnienie oferty handlowej zaplanowano także funkcje rozrywkowe centrum w postaci wielosalowego kina. W centrum znajdzie się sklep Agata Meble, market DIY, butiki oraz punkty u...

40 mln zł

Realizacja - Stan zero

Fabryka Polleny - modernizacja - Bohema

Realizacja zakłada przebudowę dawnej fabryki Polleny. W nowo powstałym kompleksie powstanie przestrzeń biurowa i handlowa oraz około tysiąca mieszkań.

250 mln zł

Generalny Wykonawca wybrany

Oczyszczalnia ścieków w Łasku

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku z przepustowości Q śr.d = 6 000 m³/d do przepustowości Q śr.d = 8 000 m³/d w zakresie: części technologicznej (w tym dobudowa trzeciego ciągu technologicznego), zagospodarowania terenu, części konstrukcyjno-budowlanej, części energetycznej i AKPiA, instalacji ogólnobudowlanych.

44 mln zł

Realizacja

Galeria firmy