NIP: 611-247-58-75

Adres
Kraj: Polska
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Karpacz
Kod pocztowy: 58-540
Ulica: ul. Brzezie Karkonoskie 2

Dane kontaktowe
Telefon: (75) 761 66 66
Fax: (75) 761 66 04

Specyfikacje firmy
Branże:
Generalni Wykonawcy ➙ Generalny Wykonawca
Generalni Wykonawcy ➙ GW Inwestycje Kubaturowe
Generalni Wykonawcy ➙ GW Hale i magazyny
Generalni Wykonawcy ➙ GW obiekty sportowe
Stan zamknięty ➙ Inne ➙ Zabytki - renowacja, konserwacja
Architekci / Biura Projektowe ➙ Biuro Projektowe
Obrót: do 50 mln
Firma córka: nie posiada spółek-córek

Wartość aktywnych inwestycji:
Wartość wszystkich inwestycji z datą rozpoczęcia w tym roku:

Ilość inwestycji na etapie:

Opis firmy
Firma Pre-Fabrykat Sp. z o.o. jako generalny wykonawca robót budowlanych specjalizuje się w budowie obiektów kubaturowych. Od 2003 roku z sukcesem zrealizowała już ponad 100 inwestycji - takich jak: hale produkcyjno-magazynowe, hale widowiskowo-sportowe, baseny, ośrodki administracji, szkolnictwa, służby zdrowia i kultury. Wykonujemy również rewitalizacje przestrzeni i obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej. Dzięki realizacji różnorodnych zadań, ciągłym szkoleniom, wysokiej kulturze pracy i dobrej atmosferze, Spółka zbudowała doświadczony, wykwalifikowany i zaangażowany zespół inżynierów. W dniu 05.12.2015 r. firma Pre-Fabrykat przeszła pozytywnie kolejny audyt, który udowodnił, że wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny jest z normą ISO 9001:2008. ​Certyfikat został przyznany przez DEKRA Certification. ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Mając na uwadze wzrost roli informacji, na początku 2013 roku Spółka podjęła starania o uzyskanie uprawnień do realizacji umów i zleceń, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych. Od kwietnia 2013 r. w Spółce istnieje Pion Ochrony Informacji Niejawnych z Kancelarią Tajną. Od dnia 28.05.2014 r. firma posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego uprawniające do realizacji umów i zleceń związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE".

Inwestycje

Teatr Miejski - odbudowa

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa i rozbudowa dawnego Teatru Miejskiego im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie wraz z należącą do teatru kamienicą. Funkcje uzupełniające stanowi zaplecze biurowe.

20 mln zł

Realizacja

Park im. A. Błachańca w m. Zgorzelec

Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu - ciągów komunikacyjnych, placu zabaw, oświetlenia, fontanny, małej architektury, stawów parkowych, drzewostanu.

6 mln zł

Realizacja

Zabytkowy Park Nadnyski - modernizacja - etap II

Przedmiotem inwestycji jest drugi etap modernizacji zabytkowego parku przy Nysie Łużyckiej. W ramach przedsięwzięcia powstaną m.in. ścieżki rowerowe, pump track, amfiteatr, miejsca rekreacji i wypoczynku. zagospodarowany zostanie teren około 10 hektarów.

6 mln zł

Generalny Wykonawca wybrany

Przedszkole z oddziałem żłobkowym w m. Pieszyce

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego obiektu przedszkolnego z oddziałem żłobkowym.

10 mln zł

Realizacja - Stan zamknięty

Zespół szkolno-przedszkolny w Podgórzynie

Budowa pasywnego obiektu użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji Zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie dla 200 uczniów w szkole oraz 100 dzieci w przedszkolu ze stołówką, kuchnią i aulą. Budynki połączone zostaną ciągami komunikacyjnymi.

20 mln zł

Realizacja - Wykończenie

Budynek wielorodzinny, ul. Świdnicka

Przedmiot zadania obejmuje budowę 27-rodzinnego budynku mieszkalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku wodną, kanalizacyjną, elektryczną centralnego ogrzewania z węzła cieplnego wraz z oświetleniem terenu, chodnikami, drogami wewnętrznymi miejscami postojowymi (39 mp.) i placami.

4 mln zł

Realizacja - Wykończenie

Myjnia taboru kolejowego w m. Legnica

Przedmiotem inwestycji jest budowa myjni taboru kolejowego w Legnicy.

4 mln zł

Generalny Wykonawca wybrany

Hala magazynowa firmy Matex

Dystrybutor wyposażenia do łazienek techniki grzewczej instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych planuje halę magazynową z pomieszczeniami socjalnymi oraz plac manewrowy z parkingami o pow. ponad 6000 mkw.

10 mln zł

Projektowanie

Galeria firmy