NIP: 728-280-33-33

Adres
Kraj: Polska
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Kod pocztowy: 92-318
Ulica: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 133D/127

Dane kontaktowe
Telefon: (42) 278 22 63
Fax: (42) 278 22 69

Specyfikacje firmy
Branże:
Zaopatrzenie, usługi, sprzęt budowlany ➙ Usługi ➙ Nadzór inwestorski
Zaopatrzenie, usługi, sprzęt budowlany ➙ Usługi ➙ Inwestor zastępczy
Zaopatrzenie, usługi, sprzęt budowlany ➙ Usługi ➙ Nadzór budowlany
Obrót:
Firma córka: nie posiada spółek-córek

  Legenda
Wartość aktywnych inwestycji:
Wartość wszystkich inwestycji z datą rozpoczęcia w tym roku:

Ilość inwestycji na etapie:

Opis firmy
Jesteśmy ekspertami w planowaniu, zarządzaniu i nadzorze nad inwestycjami realizowanymi w celach: mieszkaniowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, infrastrukturalnych oraz magazynowo-logistycznych.

Inwestycje

Kompleks rekreacyjno-balneologiczny w Poddębicach (modernizacja pływalni)

Zakres rewitalizacji obejmuje połączenie istniejącego budynku zaplecza szatniowego oraz gastronomicznego, celem utworzenia scalonego kompleksu obsługującego kąpielisko. Projektowany kompleks rekreacyjno-balneologiczny uwzględniał będzie przede wszystkim potrzeby osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem obecnie pozyskiwanych zasobów wód termalnych. Zrewitalizowany budynek stanowi...

77,5 mln zł

Realizacja - Stan zamknięty

Zespół budynków, ul. Tuwima 33-35, 52

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i adaptacja do nowych funkcji zespołu budynków oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Tuwima 33 oraz Tuwima 52 oraz adaptacja istniejącej zabudowy oficyny wraz z adaptacją terenu przyległego, przy ul. Tuwima 35.

21,28 mln zł

Realizacja - Stan zamknięty

Kamienica, ul. Narutowicza 4 - przebudowa ( d. Budynki, ul. Narutowicza 4 i 12 oraz Piotrkowska 77 )

Zakres robót obejmuje kompleksowy remont kamienicy i murowanych budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną, oraz rozbiórkę drewnianych budynków gospodarczych. W budynku frontowym i oficynie pozostanie funkcja mieszkalno-usługowa. Parter i część pierwszego piętra będą stanowiły lokale usługowe (3 lokale na parterze i 1 na pierwszym piętrze). Lokale na parterze są do...

5 mln zł

Realizacja - Wykończenie

Kamienica miejska, ul. Gdańska 1

Inwestycja obejmuje przebudowę, rozbiórkę, remont konserwatorski budynku wraz zagospodarowaniem terenu kamienicy (budynek frontowy) wpisanej do gminnej ewidencji zabytków stanowiącej fragment zwartej zabudowy w kwartale ulic: Ogrodowa – Gdańska – Mielczarskiego – Cmentarna. Nieruchomość wchodzi w skład zespołu dawnych domów robotniczych Poznańskiego i tworzy z nimi wspólny wewn...

6 mln zł

Projektowanie

Kamienica mieszkalna, ul. Gdańska 8

Przebudowa i zmiany sposobu użytkowania części kamienicy mieszkalnej z lokalami handlowo-usługowymi w parterze budynku frontowego na funkcję usługową - bibliotekę, przebudowa lokali mieszkalnych i remont konserwatorski kamienicy usytuowanej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8.

12,9 mln zł

Realizacja - Wykończenie

Układ drogowy ul. Mielczarskiego

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie układu drogowego ul. Mielczarskiego od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej, oraz budowie układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska – Legionów – Cmentarna – Ogrodowa.

9 mln zł

Wizja

Układ torowo-drogowy w ciągu ulic Ogrodowa-Północna

W ramach rewitalizacji obszarowej Centrum Łodzi – projekt 4 będzie rozbudowany układ torowo-drogowy w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej w Łodzi wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki.

24 mln zł

Projektowanie

Kamienica, ul. Piotrkowska 102 - rewitalizacja

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się kompleksowy remont budynku - Kamienica A wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości. Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu nr 5 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

2 mln zł

Wizja

Budynki przy ul. Sienkiewicza 79 - przebudowa i nadbudowa

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. Henryka Sienkiewicza 79. Na działce znajduje się pięć budynków oznaczonych literami A,B,C,D i E.

14 mln zł

Realizacja

Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Zakładowa - rozbudowa

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej. W nowej części znajdą się sale lekcyjne wraz z zapleczem socjalnym. Nowy budynek został zaprojektowany na planie litery C.

5,4 mln zł

Realizacja - Wykończenie

Galeria firmy