NIP: 584-030-22-14

Adres
Kraj: Polska
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-408
Ulica: ul. Grzegorza z Sanoka 2

Dane kontaktowe
Telefon: (58) 341 42 45
Fax: (58) 341 39 85

Specyfikacje firmy
Branże:
Instalacje ➙ Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne ➙ Systemy oddymiania
Instalacje ➙ Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne ➙ Klapy oddymiające
Stan zero, otwarty surowy ➙ Konstrukcja ➙ Bierne zabezpieczenia ppoż.
Instalacje ➙ Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne ➙ Kanały oddymiające i napowietrzające
Zaopatrzenie, usługi, sprzęt budowlany ➙ Dostawca materiałów budowlanych ➙ Farby pęczniejące
Instalacje ➙ Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne ➙ Systemy wentylacji pożarowej
Obrót: do 50 mln
Firma córka: nie posiada spółek-córek

  Legenda
Wartość aktywnych inwestycji:
Wartość wszystkich inwestycji z datą rozpoczęcia w tym roku:

Ilość inwestycji na etapie:

Opis firmy
Mercor S.A. wraz ze swoimi spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową będącą jednym z największych w Europie Środkowej podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Posiada spółki zależne w siedmiu europejskich krajach, cztery zakłady produkcyjne oraz blisko 500 pracowników. Na ofertę Mercoru składają się: SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ: klapy i zawory przeciwpożarowe, klapy nadciśnieniowe, automatyka pożarowa, wentylatory oddymiające, wentylatory nawiewno-wywiewne, systemy różnicowania ciśnienia, systemy wentylacji strumieniowej garaży; SYSTEMY ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO: klapy dymowe, dymowo-wentylacyjne i wentylacyjne, klapy żaluzjowe, pasma świetlne, kurtyny dymowe, wyłazy dachowe, świetliki, okienne systemy oddymiania; ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH: systemy natryskowe, systemy płytowe, systemy powłok pęczniejących.

Inwestycje

II linia metra - odcinek zachodni i wschodnio-północny - II etap

Odcinek zachodni II etap na odcinku o długości ok. 2,12 km, obejmującym: — stację C4 (pod ul. Górczewską, w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie Ratusza Dzielnicy Bemowo) wraz z torami odstawczymi (stanowisko do obsługi pociągów i drobnych napraw z zapleczem technicznym oraz socjalnym) i komorą do zawracania pociągów, — stację C5 (pod ul. Górczewską, ...

1398 mln zł

Realizacja

Galeria firmy