NIP: 813-369-40-52

Adres
Kraj: Polska
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Ulica: ul. Przemysłowa 5/30

Dane kontaktowe
Telefon: 666 834 322
Fax:

Specyfikacje firmy
Branże:
Stan zamknięty ➙ Dachy i akcesoria dachowe
Stan zero, otwarty surowy ➙ Konstrukcja ➙ Konstrukcje drewniane, drewno klejone
Obrót: do 50 mln
Firma córka: nie posiada spółek-córek

Wartość aktywnych inwestycji:
Wartość wszystkich inwestycji z datą rozpoczęcia w tym roku:

Ilość inwestycji na etapie:

Opis firmy

Inwestycje

Budynek PSP Nr 2 Słupno - rozbudowa

Realizacja inwestycji będzie polegała na rozbudowie budynku szkoły o nowy budynek dydaktyczny z łącznikiem i przebudową części istniejącej. Na parterze nowego budynku zlokalizowano m.in. pomieszczenia przedszkola 3-oddziałowego, szatnie, administrację szkolną, zespół pomieszczeń sanitariatów. Na piętrze nowego budynku zlokalizowano sale lekcyjne uczniów (7 szt.), salę dydaktycz...

8,9 mln zł

Realizacja - Wykończenie

Budynek Ośrodka Kultury w Soninie - rozbudowa i nadbudowa

Adaptacja budynku Sali sportowej z zapleczem na obiekt o funkcji kulturalno-dydaktycznej oraz częściowa rozbiórka budynku Domu Społecznego i przebudowa na obiekt również o funkcji kulturalno-dydaktycznej a także budowa windy zewnętrznej i parkingu. Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku wynosi 820 m2.

5,6 mln zł

Realizacja - Stan zamknięty

Hala sportowa dla ZS NR 1 w Mińsku Mazowieckim

Hala sportowa przeznaczona będzie na prowadzenie zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz organizowanie imprez sportowych typu rozgrywki międzyklasowe lub międzyszkolne. Hala posiada wymiary: 24,15m x 45,02m i wysokość 10,69m. Na I piętrze zlokalizowano trybuny dla 111 widzów (z dostępem przez dwie klatki schodowe), zespół szatniowy, toalety, dwa pomieszczenia gospodarcze,...

5,5 mln zł

Realizacja - Wykończenie

Kompleks sportowy przy SP im. T. Kościuszki

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. Zakres robót obejmuje budowę budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz basenu krytego wraz z zapleczem i częścią technologiczną.

12,2 mln zł

Realizacja - Wykończenie

Hala sportowa przy ZST

Przedmiotem zadania jest szkolna sala sportowa w której zasadniczą część stanowi sala o powierzchni 253 m2 z trybunami na 192 miejsc siedzących. Podstawową funkcją sala sportowa i sala gimnastyczna (siłownia, aerobik) z zapleczem sanitarnym, magazynowym i technicznym przeznaczona dla stałych użytkowników – uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie.

6 mln zł

Realizacja - Stan zamknięty

Zespół Szkół w Brzezinach - rozbudowa i termomodernizacja

Termomodernizacja obiektu ma zmniejszyć energochłonność Zespołu Szkół w Brzezinach poprzez poprawę izolacyjności termicznej przegród budowlanych a rozbudowa, przebudowa i nadbudowa poprawić funkcjonalność istniejącego obiektu.

6,6 mln zł

Generalny Wykonawca wybrany

Sala sportowa przy Zespole Szkół w m. Świętoniowa

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali sportowej z zapleczem i łącznikiem do budynku Zespołu Szkół w m. Świętoniowa.

4 mln zł

Realizacja

Zespół szkolno-przedszkolny, ul. Kasztanowa

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów niepublicznej szkoły podstawowej z przedszkolem i halą sportową.

5 mln zł

Realizacja

Galeria firmy