NIP: 635-000-01-27

Adres
Kraj: Polska
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kobierzyce
Kod pocztowy: 55-040
Ulica: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławsk

Dane kontaktowe
Telefon: (71) 380 03 00, (71) 380 03 10, (71) 380 03 70
Fax: (71) 380 03 30

Specyfikacje firmy
Branże:
Generalni Wykonawcy ➙ GW Inwestycje drogowe
Generalni Wykonawcy ➙ GW mosty, wiadukty
Obrót: do 50 mln
Firma córka: posiada spółki-córki

  Legenda
Wartość aktywnych inwestycji:
Wartość wszystkich inwestycji z datą rozpoczęcia w tym roku:

Ilość inwestycji na etapie:

Opis firmy

Inwestycje

DW964 - obwodnica Podłęża

Projektowana obwodnica ma na celu połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych. Jest to budowa odcinka między węzłem autostrady A4 a Niepołomicką Strefą Inwestycyjną.

43 mln zł

Projektowanie

Południowa obwodnica Gliwic pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską - etap II

Przedsięwzięcie dotyczy budowy południowej części obwodnicy miasta, przebudowy i rozbudowy układu drogowego w południowej części obwodnicy miasta Gliwice – rozbudowy ul. Bojkowskiej oraz budowy fragmentu obwodnicy – droga klasy Z2/2. Podstawowym zadaniem projektowanego odcinka obwodnicy będzie obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych oraz połączenie ich z układem drogowym ze...

53,44 mln zł

Realizacja

DW138, Jaromirowice - Wałowice

Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138, klasy technicznej drogi głównej (Z) na odcinku od km 33+798,09 do km 36+422,92 (km 77+614,09 do km 80+238,92 ciągu drogowego). Droga wojewódzka nr 138 stanowi główną oś komunikacyjną pomiędzy m. Wałowice i Jaromirowice.

4,8 mln zł

Realizacja

Galeria firmy