NIP: 635-000-01-27

Adres
Kraj: Polska
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kobierzyce
Kod pocztowy: 55-040
Ulica: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławsk

Dane kontaktowe
Telefon: (71) 380 03 00, (71) 380 03 10, (71) 380 03 70
Fax: (71) 380 03 30

Specyfikacje firmy
Branże:
Generalni Wykonawcy ➙ GW Inwestycje drogowe
Generalni Wykonawcy ➙ GW mosty, wiadukty
Obrót: do 50 mln
Firma córka: posiada spółki-córki

  Legenda
Wartość aktywnych inwestycji:
Wartość wszystkich inwestycji z datą rozpoczęcia w tym roku:

Ilość inwestycji na etapie:

Opis firmy

Inwestycje

DW367 i DW381 - obwodnica Boguszowa i Sobięcina (DW367 i DW381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych)

Budowa odcinka nowej drogi będącej obwodnicą Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicą Sobięcina. Projektowany układ komunikacyjny należy dowiązać: - od strony południowej (w obrębie gminy Boguszów - Gorce) do istniejącego układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367. Zamawiający preferuje wpięcie do ulicy Pułaskiego; - od strony północnej (w obrębie m...

41,29 mln zł

Generalny Wykonawca wybrany

DW715 z budową wiaduktu nad torami w m. Koluszki

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 - ulicy Brzezińskiej na odcinku od km 5+155 do km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach. Inwestycja polegać będzie na doprowadzeniu drogi do parametrów technicznych obowiązujących dla drogi klasy G. W tym celu przewiduje się korektę promieni łuków poziomych i pionowych oraz wykonanie poszerzenia jezdni i poboczy...

15 mln zł

Projektowanie zakończone

DW123 Huta Szklana - Przesieki

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki).

40 mln zł

Realizacja

Węzeł kolejowo-promowo-autobusowy w Świnoujściu - przebudowa infrastruktury

Zakres projektu obejmuje m.in. budowę parkingu łączącego cechy parkingu P & R oraz B & R, przebudowę (modernizację) zatok postojowych zlokalizowanych w rejonie ul. Dworcowej oraz ul. Nadbrzeżnej i utworzenie parkingu K&R, przebudowę infrastruktury służącej komunikacji miejskiej – drogowej oraz służącej obsłudze pasażera, budowę budynku usługowo-garażowego(B1) wraz z parkingiem ...

18 mln zł

Realizacja

Ulica Kazimierza Wielkiego - przebudowa

Planowana inwestycja przewiduje kompleksową przebudowę ulicy wraz z chodnikami, torowiskiem tramwajowym i kanalizacją deszczową i oświetleniem od Al. Odrodzenia do ul. Czarnieckiego.

17,5 mln zł

Realizacja

DW835 - obwodnica m. Dynów

Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 po nowym śladzie. Budowany odcinek będzie stanowić jednojezdniowa droga klasy G o długości około 3,62 km.

27 mln zł

Generalny Wykonawca wybrany

LK292, Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF.

55,8 mln zł

Realizacja

Ulice Niemierzyńska i Arkońska - przebudowa etap III

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Arkońskiej na odcinku od pętli tramwajowej Las Arkoński do skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem.

100 mln zł

Realizacja

Węzeł drogowy w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej w m. Tychy

Planowana jest budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach.

90 mln zł

Realizacja

DK52 - ul. Krakowska i Żywiecka w m. Bielsko-Biała

Zadanie obejmuje rozbudowę ulic: a) Krakowskiej, odcinek nr 1 – od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła drogowego Krakowska, b) Krakowskiej, odcinek nr 2 – od węzła Krakowska do granicy miasta Bielsko-Biała, c) Żywieckiej, etap I odcinek 1 – od ulicy S. Stojałowskiego do ulicy PCK, d) Żywieckiej w Bielsku-Białej etap I odcinek 2 – od ulicy PCK do ul. Poniatowskiego, e) Żywi...

95 mln zł

Realizacja

Galeria firmy