NIP: 731-189-45-81

Adres
Kraj: Polska
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Kod pocztowy: 90-312
Ulica: ul. Plac Zwycięstwa 2

Dane kontaktowe
Telefon: (42) 208 25 60
Fax: (42) 208 25 62

Specyfikacje firmy
Branże:
Architekci / Biura Projektowe ➙ Biuro Projektowe
Obrót: do 50 mln
Firma córka: nie posiada spółek-córek

  Legenda
Wartość aktywnych inwestycji:
Wartość wszystkich inwestycji z datą rozpoczęcia w tym roku:

Ilość inwestycji na etapie:

Opis firmy
Projektowanie konstrukcji było zalążkiem powstania firmy. Oferujemy kompleksowe usługi projektowe - wielobranżowe. Nasze realizacje to wynik Twoich potrzeb oraz naszej wiedzy i doświadczenia. Świadczymy również usługi z zakresu doradztwa budowlanego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Z pasją tworzymy dla Ciebie ... www.ecindustria.pl

Inwestycje

Sanatorium Mikołaj - rozbudowa

Inwestycja polega na rozbudowie Sanatorium Mikołaj, w którym obecnie są do dyspozycji 104 łóżka (po rozbudowie 162). Pawilon nowoprojektowany posiada dwie kondygnacje podziemne i 5 nadziemnych. Funkcja rehabilitacyjno-lecznicza jest na kondygnacjach podziemnych. Pierwsze piętro przeznaczono na cele gastronomiczne. Piętra: 2-gie, 3-cie i 4-te są przeznaczone przede wszystkim na ...

8 mln zł

Realizacja

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej - przebudowa i rozbudowa

Termomodernizacja i zastosowanie OZE, przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskie. Po przebudowie budynku mają znajdować się: pomieszczenia pracowników, dydaktyczno naukowe, sale wykładowe, laboratoria badawcze, sale seminaryjno-wykładowe. Liczba kondygnacji budynku LIPSK, zasadnicze wymiary nie zostaną zmieni...

5 mln zł

Wybór Generalnego Wykonawcy

Budynek Transportowego Dozoru Technicznego w Katowicach - rozbudowa

Rozbudowa budynku Transportowego Dozoru Technicznego w Katowicach. Zakres opracowania dotyczy nadbudowy o kolejną trzecią kondygnację, rozbudowy w kierunku północnym i południowym oraz przebudowy części istniejącej w celu dostosowania budynku do potrzeb i wymagań związanych z liczebnością personelu oraz konieczności zwiększenia powierzchni na cele konferencyjne i archiwalne.

5 mln zł

Projektowanie zakończone

Centrum Historyczne Fort Jakuba

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego, powstałego w I połowie XIX w. Fortu Jakuba użytkowanego jako budynek mieszkalny wielorodzinny na cele muzealne. Założeniem jest, by ekspozycja była poświęcona dziejom zmagań niepodległościowych Polaków w XX wieku. Wystawa stała prezentowana w Forcie Jakuba powinna być przygotowana na kanwie blisko stuletniego życia gen. Elżbiety Zawackie...

20 mln zł

Projektowanie

Sala gimnastyczna dla Szkoły Podstawowej Nr 28

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 28 o salę gimnastyczną z trójdzielnym boiskiem i zapleczem socjalnym, z której będzie korzystało około 600 uczniów.

4 mln zł

Projektowanie zakończone

Budynek internatowy nr 4 - przebudowa

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy budynku internatowego. W budynku przewiduje się zakwaterowanie 210 policjantów w 105 pokojach dwuosobowych.

8,6 mln zł

Generalny Wykonawca wybrany

Stadion Polonii - modernizacja

Przedmiotem zadania jest modernizacja stadionu Towarzystwa Sportowego Polonia mieszczącego się przy dworcu Poznań Wschód.

4 mln zł

Projektowanie zakończone

Modułowe stalowe wielopoziomowe parkingi demontowalne

Planowana jest budowa modułowych, stalowych, wielopoziomowych parkingów Parkuj i Jedź o konstrukcji demontowalnej z elewacją ażurową w przedziale od 2 do 4 kondygnacji.

10 mln zł

Projektowanie zakończone

Centrum konferencyjno-szkoleniowe w Ośrodku AGH w Łukęcinie

W wyniku realizacji inwestycji istniejący budynek zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy obiekt, z możliwością jego nadbudowania nad I kondygnacją. Budynek użytkowany będzie w okresie letnim.

4 mln zł

Projektowanie zakończone

Internaty sportowe D i E w COS OPO - przebudowa

Planowana jest przebudowa oraz nadbudowa internatów sportowych D i E w COS OPO we Władysławowie. Po przeprowadzeniu ekspertyzy będzie wiadomo, czy dopuszczalna jest przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynków, czy też ze względów bezpieczeństwa oraz opłacalności ekonomicznej konieczna będzie rozbiórka i budowa nowego obiektu od podstaw. Koncepcja, która całościowo obejmuje...

10 mln zł

Wizja

Galeria firmy