Data dodania: 30/11/2017

Walne zgromadzenie i rada nadzorcza spółki Murapol dokonały zmian w jej składzie. Od stycznia 2018 r. zmieni się zarząd i skład rady nadzorczej. Nowym prezesem spółki zostanie Nikodem Iskra, dotychczasowy wiceprezes.

 

Nowy skład zarządu oraz rady nadzorczej Murapolu to pierwszy etap w procesie przygotowania spółki do procesu IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Michał Sapota, dotychczasowy prezes zarządu spółki wejdzie w skład jej rady nadzorczej. - Po 9 latach w zarządzie Murapolu chcę zaangażować się w jego rozwój z nieco innej pozycji. Zamiast działać stricte operacyjnie, chcę skupić się na wyznaczaniu kierunków rozwoju, z uwzględnieniem wszystkich pojawiających się okazji rynkowych dla firm z takim potencjałem. Myślę, że obecna, silna pozycja rynkowa Murapolu we wszystkich segmentach jego działalności, skłania do wyznaczania kolejnych celów, które nadal będą stawiały tę organizację w awangardzie polskiego rynku deweleporskiego – mówi Michał Sapota.

 

Nikodem Iskra, nowy prezes spółki, jest związany z Grupą Murapol od 10 lat. W pierwszych latach zajmował stanowisko szefa pionu prawnego i prokurenta. W 2013 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol. Od 2016 r. pełni także funkcję wiceprezesa zarządu Abadon Real Estate. - Objęcie stanowiska prezesa zarządu Murapol traktuję jako duże wyzwanie, zwłaszcza że jesteśmy w przededniu strategicznych decyzji dotyczących dalszego rozwoju Grupy. Cieszę się, że akcjonariusze obdarzyli mnie zaufaniem i docenili wkład jaki wniosłem w dotychczasowy wzrost holdingu. Do tej pory byłem zaangażowany głównie w koordynowanie działalności wykonawczej Grupy. Teraz moja rola będzie sprowadzała się do bardziej holistycznego zarządzania wszystkimi segmentami działalności holdingu. Cieszę się, że miałem okazję współpracować z tak skutecznym i wizjonerskim menadżerem jak Michał Sapota i jestem pewien, że nasza współpraca w relacji zarząd – rada nadzorcza będzie równie owocna – mówi Nikodem Iskra.

 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku do składu zarządu Murapolu dołączy Iwona Sroka, która obejmie stanowisko członka zarządu spółki i będzie odpowiedzialna za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich oraz proces przygotowania spółki do wejścia na warszawski parkiet.