Data dodania: 04/12/2018

Centralny Port Komunikacyjny rozpoczyna działalność operacyjną. Spółka została wpisana do KRS, powołano też jej władze.

Centralny Port Komunikacyjny ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. W ramach projektu zostanie wybudowane nowoczesne lotnisko, którego lokalizacja planowana jest 37 km na zachód od Warszawy. CPK zakłada ponadto intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie poniżej trzech godzin. Inwestycja ma stworzyć ponad 150 tys. nowych miejsc pracy, a jej wartość w pierwszym etapie wyniesie 35 mld złotych.

Na czele spółki Centralny Port Komunikacyjny stanął Jacek Bartosiak. W zarządzie znaleźli się: Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak i Michał Wrona. Dariusz Sawicki, związany do tej pory ze Star Alliance i PLL LOT, będzie odpowiadał za zaplanowanie, zaprojektowanie i realizację portu lotniczego. Piotr Malepszak to członek zarządu ds. komponentu kolejowego CPK i rozbudowę szlaków kolejowych. Z kolei Michał Wrona, członek zarządu ds. finansów CPK, przez blisko 12 lat związany był z bankowością inwestycyjną, odpowiadał za pozyskanie finansowania o łącznej wartości ponad 25 mld złotych dla krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw.

- Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja wymagająca ogromnych nakładów finansowych, jednak dająca przy tym olbrzymi zwrot dla całej polskiej gospodarki. Projekt jest wielowymiarowy, obejmujący swoim zasięgiem zarówno port lotniczy, jak i wiele inwestycji towarzyszących, w tym budowę infrastruktury kolejowo-drogowej. To powoduje, że możemy wykorzystać różne formy finansowania tych projektów. Już na tak wstępnym etapie obserwujemy wśród inwestorów duże zainteresowanie CPK – mówi Michał Wrona.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Została wpisana na listę podmiotów, których akcje nie mogą być sprzedane.