Data dodania: 20/03/2020

Atal wpracował w 2019 roku przychody na poziomie 720,2 mln zł i 113,6 mln zł zysku netto. Deweloper wydał w tym okresie 1769 lokali. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego zarząd spółki chce zatrzymać dywidendę.

Atal w 2019 roku zakontraktował rekordową liczbę 3196 lokali. To 32% więcej niż przed rokiem (2420) i blisko 15% więcej niż w 2017 roku (2787). Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Warszawie (638), Krakowie (583) i Łodzi (505). Założenia spółki na 2020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na poziomie zbliżonym do wyniku z 2019 roku.

W 2019 roku deweloper wprowadził do sprzedaży w sumie 20 projektów z 2794 lokalami – w Łodzi Drewnowska 43 III, Chojny Park etapy IV i V oraz Nowe Miasto Polesie, we Wrocławiu Atal Oporów, Nowe Miasto Jagodno etap I oraz II i Nowe Miasto Różanka V, w Krakowie kolejne etapy Atal Kliny Zacisze (III i IV), Bronowice Residence VI, Atal Aleja Pokoju etapy IIIA i IV oraz Apartamenty Przybyszewskiego III, w Poznaniu Ptasia 20 oraz Apartamenty Dmowskiego, w Warszawie Nowa Grochowska etapy II i III oraz Apartamenty Ostródzka, w aglomeracji śląskiej Apartamenty Karolinki I.

Spółka przygląda się sytuacji związanej z wpływem koronawirusa na rynek nieruchomości. Deweloper zmienia jednorazowo politykę dywidendy odnośnie zysku wypracowanego w 2019 roku. Zarząd Atal będzie rekomendował przekazanie wyniku z zeszłego roku na kapitał zapasowy.

– Podstawowym celem działalności Grupy Atal pozostaje niezmiennie realizacja projektów deweloperskich, zapewniających wysoki poziom rentowności. W związku z trudnymi do przewidzenia skutkami obecnej sytuacji epidemicznej podjęta została decyzja o jednorazowej zmianie polityki dywidendy, która odnosi się wyłącznie do zysku wypracowanego w 2019 roku. W następnych latach spółka będzie ponownie dzielić się z akcjonariuszami osiąganymi wynikami – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.