Data dodania: 15/06/2022

Urząd m. st. Warszawy rozpoczął postępowanie na wybór partnera prywatnego, który zmodernizuje, rozbuduje i zagospodaruje teren Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie. Projekt nowego kompleksu sportowego przygotuje pracownia JSK Architekci.

Projekt nowego kompleksu sportowego Polonii Warszawa przygotuje pracownia JSK Architekci.


Rozbudowa Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie zostanie zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner prywatny sporządzi dokumentację wykonawczą, sfinansuje i przeprowadzi inwestycję oraz będzie odpowiedzialny za utrzymanie techniczne całej, nowej infrastruktury. Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej, którą przygotuje pracownia JSK Architekci, laureat konkursu architektonicznego.

W pierwszej kolejności zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa oraz Centrum Wsparcia Sportu, w którym zaplanowano funkcje rekreacyjno-sportowe, powierzchnie biurowe, gastronomiczne i handlowe, a także centrum fizjoterapii i rehabilitacji oraz parking podziemny. W kolejnym etapie inwestycji planowana jest modernizacja części stadionu, czyli trzy trybuny: północna, południowa i wschodnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na koniec przewidziano odnowienie trybuny zachodniej i jej otoczenia.


Pełen dostęp do informacji o inwestycjach z całej Polski. Wypróbuj bez zobowiązań >>

Wybór partnera prywatnego do współpracy będzie przebiegać w kilku etapach. Na początku odbędzie się prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych chętnych. Przedstawiciele m. st. Warszawy przeprowadzą z nimi tzw. dialog konkurencyjny m.in. na tematy związane z kwestiami technicznymi, ekonomicznymi i prawnymi. Efektem tych prac będzie model realizacji przedsięwzięcia. Następnie partnerzy, z którymi będzie przeprowadzony dialog, zostaną zaproszeni do złożenia ofert. Proces zakończy wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy, co według harmonogramu inwestycji nastąpi pod koniec 2023 roku. Wtedy partner będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji.