Data dodania: 28/04/2021

Veolia Energia Poznań otrzymała decyzję środowiskową otwierającą drogę do budowy bloków gazowych na terenie Elektrociepłowni Karolin. Po zrealizowaniu inwestycji wyłączone zostaną dwa najstarsze bloki węglowe.

Veolia Energia Poznań poinformowała o planach budowy bloków gazowych na terenie Elektrociepłowni Karolin

Veolia Energia Poznań poinformowała o planach budowy bloków gazowych na terenie Elektrociepłowni Karolin o łącznej mocy ciepłowniczej do 320 MWt i mocy elektrycznej do 200 MWe. Ich budowa zakończy się w 2025 roku, a pierwsze wyprodukowane w nich ciepło trafi do odbiorców w Poznaniu w sezonie grzewczym 2026/2027. Planowana przez Veolię inwestycja będzie realizowana  po uzyskaniu niezbędnych zgód ze strony swoich udziałowców.

– Budowa bloków gazowych jest dla nas milowym krokiem na drodze transformacji energetycznej. Veolia Energia Poznań będzie sukcesywnie zmniejszać udział węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej aż do jego całkowitego wyeliminowania do roku 2030. Traktujemy tę inwestycję nie tylko jako jeden z kluczowych elementów procesu dekarbonizacji w Poznaniu, ale także jako ważny wkład w transformację energetyczną w wymiarze krajowym – mówi Dalida Gepfert, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolii Energii Poznań.

Veolia Energia Poznań zdecydowała się zainwestować w technologię gazową, ponieważ gaz jest obecnie jedynym sprawdzonym paliwem mogącym zastąpić węgiel przy produkcji ciepła dla mieszkańców tak dużego miasta jak Poznań. Nowe bloki gazowe pozwolą na ograniczenie zużycia węgla o 400 tys. ton rocznie, co wpłynie na wyraźne zmniejszenie emisji pyłów (49%), dwutlenku siarki (76%) i tlenku azotu (73%). Wykorzystanie paliwa gazowego oznacza także brak odpadów paleniskowych i wysoką sprawność wytwarzania.

– Po uruchomieniu bloków gazowych wyłączymy z eksploatacji dwa najstarsze bloki węglowe, co w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości powietrza. Tym sposobem zapewnimy mieszkańcom ciepło, zmniejszając jednocześnie nasz wpływ na środowisko – dodaje Jan Pic, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. technicznych Veolii Energii Poznań.