Data dodania: 03/06/2020

Ministerstwo infrastruktury zatwierdziło programy inwestycji dla obwodnic Osieka oraz Chmielnika. Oba obejścia powstaną na terenie woj. świętokrzyskiego, ich budowa rozpocznie się jednak nie wcześniej niż w perspektywie najbliższych czterech lat.

Jak podaje GDDKiA, obwodnica Chmielnika zostanie wybudowana jako jednojezdniowa droga o ruchu przyspieszonym i długości około 5,8 km. Inwestycja jest planowana po zachodniej stronie miasta w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78. Początek obwodnicy zaplanowano na włączeniu do nowego ronda, gdzie rozpoczyna się wschodnia obwodnica Chmielnika. Nowa inwestycja ułatwi m.in. podróże pomiędzy Tarnowem a Kielcami. Z kolei obwodnica Osieka powstanie po stronie południowej miasta, jako jednojezdniowa droga o ruchu przyspieszonym i długości około 3,2 km. Dla obu inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców tych zadań  jest planowane na koniec 2023 r.

W ramach programu budowy 100 obwodnic w województwie świętokrzyskim powstaną 4 obwodnice: Wąchocka (projekt został wpisany na listę inwestycji w marcu br.) w ciągu drogi krajowej nr 42, Chmielnika w ciągu dróg krajowych 73/78, Osieka w ciągu drogi krajowej 79 oraz Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42.

Do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.