Data dodania: 12/05/2022

Zakończył się pierwszy etap prac przedprojektowych związanych z trzecią linią metra w Warszawie. W ramach nowego, prowadzącego na Gocław, 8,1 km odcinka podziemnej kolei powstanie 6 stacji. Na zadaszeniach wyjść z metra pojawi się roślinność, podczas realizacji będą wykorzystane powtarzalne elementy architektury obniżające koszty budowy.Są już wyniki pierwszego etapu „Prac przedprojektowych Praga – III linia metra wraz ze stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie”. Projektanci mieli za zadanie dopracowanie wybranego w ubiegłym roku wariantu przebiegu linii M3 na Gocław, a także przygotować zestaw dokumentacji umożliwiającej ogłoszenie przetargu na realizację tego odcinka – m.in. analizę hydrogeologiczną, ustalenie strefy wpływu obiektów metra na budynki, a także ocena ich stanu.

Trzecia linia metra w Warszawie, projekt ILF Consulting Engineers Polska

– Mamy już projekt koncepcyjny – raport wstępny pierwszego odcinka. A projektanci  niebawem przystąpią do kolejnych prac – ustalania stref wpływu obiektów metra na budynki i oceny stanu technicznego budynków w strefie budowy. Całość tych prac zakończy się w połowie 2023 roku tak, aby w II kwartale można już było ogłosić przetarg na jego realizację – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Linia będzie projektowana w duchu najnowszych rozwiązań proekologicznych przy możliwie maksymalnym obniżeniu kosztów. Oznacza to roślinność na zadaszeniach wyjść ze stacji i zastosowanie powtarzalnych elementów architektury. Nacisk zostanie położony na jakość w najbliższym otoczeniu stacji – będzie dużo stojaków rowerowych, a przeszklenia wiat będą jak najmniej ingerowały w zabytkowe otoczenie stacji. 


Linia M3 o długości 8,1 km zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. W pierwszym etapie powstanie sześć stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Wybudowane zostanie także odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Przetarg na realizację tego odcinka mógłby zostać ogłoszony w 2023 roku.

Projekt peronu na tzreciej linii metra w Warszawie.

Ostateczne potwierdzenie lokalizacji nowych stacji pozwala na rozpoczęcie kolejnego etapu – inwentaryzację budynków i ustalenie strefy oddziaływania. To bardzo wstępny etap prac, ale dopiero na jego podstawie, będzie można przygotować dalsze dokumenty, takie jak Program Funkcjonalno-Użytkowy – niezbędny do ogłoszenia przetargu w trybie projektuj i buduj.

Pełen dostęp do informacji o inwestycjach z całej Polski. Wypróbuj bez zobowiązań >>

Lokalizacje zasadniczo nie zmieniły się w odniesieniu do wybranego w ubiegłym roku wariantu przebiegu, zostały jednak doprecyzowane, podobnie jak umiejscowienie poszczególnych wyjść ze stacji. Projektant przewidział 6 stacji, w tym dwie węzłowe i 4 poboczne. Stacja Dworzec Wschodni jest zlokalizowana jest w dzielnicy Praga - Północ przy ulicy Kijowskiej. Stacja Mińska będzie położona pod ulicą Podskarbińską, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mińską i Stanisławowską. Stację Rondo Wiatraczna, zlokalizowaną w dzielnicy Praga - Południe pod wschodnią częścią Ronda Wiatraczna i dalej wzdłuż i pod ulicą Grochowską. Stacja Ostrobramska jest zlokalizowana pod skrzyżowaniem ulicy Ostrobramskiej z ulicami Zamieniecką oraz ul. gen Augusta Emila Fieldorfa – „Nila” i wzdłuż ulic Zamienieckiej i ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa – „Nila”. Stacja Jana Nowaka-Jeziorańskiego położona jest wzdłuż ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, na osi północ-południe osiedla Gocław, na północnym skraju tego obszaru, pod skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Jeziorańskiego oraz w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Fieldorfa i Jerzego Bukowskiego / gen Leopolda Okulickiego. Z kolei stacja Gocław jest położona wzdłuż ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, w przybliżeniu na osi północ-południe osiedla Gocław, w bezpośrednim sąsiedztwie poprzecznej ulicy gen Tadeusza Bora-Komorowskiego i dalej w stronę Wisły, z połączonymi ze stacją torami odstawczymi kończącymi się na południe od skrzyżowania ulicy Fieldorfa z ulicami Janusza Meissnera / Jugosłowiańską.