Data dodania: 03/04/2017

Za ponad 27 mln zł Trakcja PRKiI zmodernizuje linię kolejową nr 353 na odcinku Poznań Wschód – Mogilno, przebiegającym przez województwa kujawsko – pomorskie oraz wielkopolskie.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych, w wyniku których składy pasażerskie pojadą z prędkością 160 km/h, zaś pociągi towarowe przyspieszą do 100 km/h. Projekt przewiduje m.in. wymianę trakcji kolejowej oraz nawierzchni torowej, wzmocnienie podtorza, likwidację kolizji kablowych, a także prace z zakresu elektroenergetyki i srk.

W ramach kontraktu zostaną również przeprowadzone prace modernizacyjne na stacji Wydartowo, obejmujące wymianę 6 rozjazdów oraz przebudowę 150 – metrowych peronów wyspowych wraz z montażem nowoczesnego oświetlenia, wiat przystankowych i elementów małej architektury. Ponadto, dojścia do peronów zostaną zrewitalizowane oraz przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Termin zakończenia prac przypada na czerwiec 2017 r.